Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Luonnontilaisten järvien vedenpinnat tavanomaista korkeammalla – Pirkanmaalla ei mittavia tulvavahinkoja (Pirkanmaan ELY-keskus)

Vaikka viime viikkojen aikana tulvat ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja muualla Suomessa, Pirkanmaa säästyi pahimmilta tulvavahingoilta. - Pirkanmaan järvien säännöstelyllä pystyttiin vastamaan hyvin lumien sulamiseen rajoittamalla virtaamaa suurimman sulamisen aikana. Tästä syystä Kokemäenjoessa vedenpinta ei noussut yli tulvarajan, kertoo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Diar Isid.

Kuluva talvi on ollut keskimääräistä lumisempi ja sulaminen alkoi tavanomaista vuotta myöhemmin, minkä vuoksi sekä säännösteltyjen että luonnontilaisten järvien vedenpinnat ovat edelleen nousussa. Säännöstellyistä järvistä Vanajavedellä ja Pyhäjärvellä kesän vedenkorkeustaso saavutetaan toukokuun aikana. Näsijärvellä kesän vedenkorkeustaso saavutetaan aikaisintaan toukokuun lopussa.

Kyrösjärvellä sulamisvedet nostavat ennusteiden mukaan vedenkorkeutta noin 20 cm keskimääräistä korkeammaksi toukokuun puoleen väliin saakka, kunnes vedenkorkeus palautuu keskimääräiseen tasoon toukokuun lopussa. Rauta-Kuloveden vedenpinnan taso on riippuvainen yläpuolisten järvien juoksutuksista, joten vedenkorkeudet voivat vaihdella jonkin verran. Luonnontilaisten järvien vedenpinnat ovat yleisesti nousussa ja saavuttavat huippunsa toukokuun aikana.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien vedenkorkeuksia huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2012 sekä vuosien 2000-2010 keskiarvona.

 

Korkeus merenpinnasta
29.4.2013 NN+ (m)

Korkeus merenpinnasta
29.4.2012 NN+ (m)

Ajankohdan keskiarvo 2000-2010 NN+ (m)

Vanajavesi (s)

79,02

79,04

79,21

Pyhäjärvi (s)

76,65

76,91

76,85

Näsijärvi (s)

94,59

94,98

94,75

Kyrösjärvi (s)

83,27

83,16

83,12

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,57

86,80

86,60

Längelmävesi  (lt)

84,15

84,40

84,12

Keurusselkä (lt)

105,71

105,92

105,57

Kitusjärvi, Virrat (lt)

116,35

116,49

116,25

Tarjannevesi (lt)

96,09

96,32

96,07

Toisvesi  (lt)

*98,29

*98,22

*97,94

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen, * = 28.4.

Lempäälän kanava avataan liikennekäyttöön 3.5.2013

Vanajaveden ja Pyhäjärven välillä olevaa Lempäälän kanavaa käytetään parhaillaan säännöstelyjuoksutuksiin, ja se avataan liikennekäyttöön perjantaina 3.5. Kevään aikana kanavaa käytetään vesitilanteesta riippuen myös säännöstelyjuoksutuksiin. Tästä syystä toukokuun alkupuolella ja mahdollisesti koko toukokuun ajan Lempäälän kanava on liikennekäytössä ainoastaan torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Kanava on tuolloin auki klo 7:00 – 21:00.

Pohjavedet nousussa

Tällä hetkellä pohjavedenpinnat ovat Pirkanmaalla nousussa, ja pohjavesivarastot täydentyvät sulamisvesistä huhti–toukokuun vaihteessa. Yleensä pohjavedenpinnat saavuttanevat suurimmat korkeutensa toukokuun puolivälissä, minkä jälkeen pinnat kääntynevät kesälle tavanomaiseen laskuun.

Lisätietoja:

Pirkanmaa ELY-keskus

Ylitarkastaja Diar Isid puh. 0295 036 188 (säännöstely)

Hydrogeologi Matti Vänskä puh.  0295 036 400 (pohjavesiasiat, lomalla 1.5. saakka)

 

Liikennevirasto

Sähköinsinööri Heikki Vakkila puh. 020 637 3412 (Lempäälän kanava)

 

 

 


Alueellista tietoa