Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Lounais-Suomen jokien kevättulvat laskussa – järvien vedenkorkeudet vielä nousussa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Myöhäinen lumien sulaminen yhdistettynä vesisateisiin ja jokien vahvoihin jääkansiin on aiheuttanut viimeisen viikon aikana mittavia tulvia ympäri Lounais-Suomea. Vakavimmat tulvatilanteet koettiin Loimijoella ja Karvianjoen vesistössä. Tilanne on kuitenkin helpottanut, kun jokien virtaamat ovat tämän viikon aikana kääntyneet pääosin laskuun Lounais-Suomessa.

Jääpatojen ja suuren virtaaman aiheuttama Loimijoen vedennousu Huittisissa aiheutti tulvavahinkoja noin 50 asuinrakennuksessa sekä mm. kaupungin uudessa uimahallissa. Myös Loimaan Alastarolla ja Ypäjällä tulvavedet kastelivat kiinteistöjä ja katkoivat teitä, kun Loimijoen virtaama oli vuoden 1984 kevättulvan jälkeen suurimmillaan viime viikon lopulla.

Myös Karvianjoen vesistön joet saavuttivat tulvahuippunsa monin paikoin viime viikonloppuna. Jääpatoja purettiin mm. Merikarvialla, Pomarkussa, Honkajoella ja Kankaanpäässä. Karvianjoella virtaamat nousivat suuremmiksi kuin kertaakaan vuoden 1977 kevättulvan jälkeen ja vesi nousi monin paikoin kiinteistöihin ja katkoi teitä. Siikaisten urheiluhalli on suojattu väliaikaisella tulvapenkereellä ja vettä on pumpattu kellareista, kun Siikaisjärven vedenkorkeus on noussut lähelle viime syksyn tulvakorkeuksia. Karvianjoen vesistön alaosalla, erityisesti Poosjärvellä, Isojärvellä ja Merikarvianjoella on vielä odotettavissa tulvaongelmia, kun vedenpinnan jatkavat nousuaan vielä tämän viikon ajan. Myös näillä alueilla tulvien ennustetaan nousevan viime syksyn tulvakorkeuksiin. Kesämökkien ja muiden rantakiinteistöjen omistajia kehotetaankin tarkistamaan mahdolliset tulvavahingot ja tarvittaessa tekemään ennakoivia toimenpiteitä vahinkojen välttämiseksi.

Järvien vedenpinnat jatkavat monin paikoin muuallakin Lounais-Suomessa nousuaan vielä vappuun asti. Kiskonjoen vesistön järville ennustetaan varsin keskimääräisiä kevättulvakorkeuksia. Paimionjoen yläosan järvillä vedenpinnat nousevat noin 20-30 cm keskimääräistä korkeammalle. Esim. Painion ennustetaan nousevan tasolle N43+ 82,10-82,20 m. Säkylän Pyhäjärvelle ennustetaan keskimääräistä kevättulvakorkeutta N43+ 45,05- 45,10 m. Kokemäellä Sääksjärvi noussee vähän keskimääräistä kevättulvaa korkeammalle, noin tasolle NN+ 49,50-49,60 m.

Järvien vedenpinnat voivat nousta ennustettua korkeammalle ja Karvianjoen vesistön tulvatilanne voi kehittyä ennustettua pahempaan suuntaan, mikäli tämän ja ensi viikon sateet toteutuvat ennusteita suurempina.

Lumien sulettua auringon säteily ja vesisateet haurastuttavat järvien jäitä nyt nopealla tahdilla. Edes useiden kymmenien senttien jääpeite ei puikkoontuneena kestä ihmisen painoa. ELY-keskus kehottaa olemaan menemättä jäille.


Ajankohtainen tulvatilanne (ymaparisto.fi)

 

Lisätietoja:

Olli-Matti Verta, p. 0400 523915


Alueellista tietoa