Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lohi- ja siikapitoiset vesistöt määritelty Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt, mitkä vesistöt sen toimialueella ovat lohi- ja siikapitoisia. Päätös perustuu kalastuslain 119 pykälään ja loheksi luetaan siinä myös taimen.  

Päätöksessä olevat vesistöt tai niiden osat ovat lohen, taimenen tai siian lisääntymisalueita tai niihin on istutettu merkittävässä määrin kyseisiä kalalajeja. Päätökseen kuuluu vesistöjä, joissa osassa on elinvoimaisia taimenkantoja. Päätöksellä pyritään turvaamaan Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella esiintyviä luonnonvaraisia vaelluskalakantoja, joiden esiintymisestä kalatalousviranomaisella on käytettävissä paras mahdollinen tieto. Samalla pyritään turvaamaan edellä mainittujen kalojen istutuksia, joilla tähdätään uusien luonnonvaraisten kantojen muodostumiseen kyseisissä vesistöissä.

Tehdyssä päätöksessä on rajattu koko vesistöalue lohi- ja siikapitoiseksi riippumatta siitä, millä alueella vesistöä em. kalalajit ja niiden kannat esiintyvät. Kalojen levinneisyydet vesistöissä muuttuvat jatkuvasti kunnostusten, vaellusesteiden poiston, istutusten ja kalastuksen säätelyn vuoksi.

Kalastuslaissa ja –asetuksessa on useita säädöksiä, jotka rajoittavat kalastusta lohi- ja siikapitoisissa vesistöissä, niiden koski- ja virtapaikoissa sekä niiden edustojen merialueilla. Esimerkiksi yleiskalastusoikeudet (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus läänikohtaisella luvalla) eivät ole voimassa ko. vesistöjen koski- ja virtapaikoissa. Isorysiä ei puolestaan saa panna ilman aiemmin saatua oikeutta alle 3 kilometriä lähemmäksi lohi- ja siikapitoisen joen suuta.   

ELY-keskus ei tässä vaiheessa merkitse kartalle tai maastoon nyt päätettyjen vesistöjen tai niiden osien koski- ja virtapaikkoja, koska niiden rajaaminen on erittäin hankalaa. Virtapaikan voi käytännössä tunnistaa maastossa seuraavasti: vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin, virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä, eli veden pinta on kalteva ja virtapaikka pysyy talvisin sulana tai heikkojäisenä. Asiassa on syytä odottaa uuden kalastuslain voimaantuloa. 

Päätös astui voimaan 23.9.2014 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kalastusbiologi Mikko Koivurinta puh.0400-829505  tai sähköposti mikko.koivurinta(at)ely-keskus.fi ja kalatalouspäällikkö Markku Marttinen, puh. 040-7222480 tai sähköposti markku.marttinen(at)ely-keskus.fi

Päätöksessä on luettelo lohi- ja siikapitoisista vesistöistä ja joista sekä niiden karttarajaukset

 

Kuva: Mikko Koivurinta

 

 

 


Alueellista tietoa