Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Levätilannekatsaus 28.7.2016. Pohjois-Savossa sinilevää nyt keskimääräistä enemmän (Pohjois-Savo)

Sinilevähavaintojen määrä Pohjois-Savossa on tällä viikolla kasvanut voimakkaasti niin yleisöhavaintojen kuin valtakunnallisten havaintopaikkojen kohdalla. Aurinkoiset, lämpimät ja tyynet säät ovat suosineet levien runsastumista ja sinilevälauttojen muodostumista. Esimerkiksi Kallaveden pintaveden lämpötila on tällä hetkellä kolme astetta keskimääräistä korkeampi. Viime viikkojen sateet ovat huuhtoneet järvien valuma-alueilta runsaasti ravinteita, jotka ovat nyt levien käytettävissä. Lisäksi voimakkaat tuulet ovat sekoittaneet vesiä ja nostaneet syvemmissä vesikerroksissa olevia ravinteita uudelleen pintaan, josta levät voivat niitä hyödyntää.

Tällä viikolla sinilevää havaittiin viidellä viikoittaisessa seurannassa olevalla havaintopaikalla. Näistä levän määrä oli vähäinen Porovedellä, Toiviaisjärvellä, Sillinjärvellä ja Onkivedellä. Runsaasti levää esiintyi ainoastaan Kevättömällä. Kyseisistä järvistä Siilinjärvellä ja Porovedellä ei ole havaittu sinilevää aiemmin tänä kesänä. Myös Kevättömällä sinilevän määrä on runsastunut voimakkaasti. Ajankohdan levätilanne on keskimääräistä huonompi, mutta täysin poikkeuksellinen tilanne ei kuitenkaan ole. Vuonna 1998 alkaneen viikottaisen seurannan aikana yhtä voimakkaita leväkukintoja on havaittu viitenä vuonna. Näistä viimeisin oli vuonna 2011.

Pohjois-Savon ELY-keskukseen yleisöhavaintoja sinilevistä on alkuviikon aikana tullut useita. Kallaveden Vaajasalo – Säyneensalo -alueelta on tullut havaintoja runsaista sinileväesiintymistä, alueella havaittiin isoja lauttoja. Myös Kallaveden Savilahdella havaittiin alkuviikosta hieman pienempiä levälauttoja. Lautat ovat nyt hajonneet ja levän määrä on vähäinen molemmilla paikoilla. Havaintoja sinilevästä on tullut myös Siilinjärven Aumanalaselta, Kumpuselta, Ukonlammelta sekä Huson lammelta. Kaikissa näissä paikoissa levän määrä oli runsas tai erittäin runsas. Hieman levää havaittiin myös Juurusvedellä Putaansaarella.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle on toimitettu levänäytteet Kevättömältä, Kumpusen järveltä ja Huson lammelta. Kaikilla järvillä kukinnon aiheuttajana oli sinileväsuku, jossa esiintyy myrkkyjä erittäviä lajeja/kantoja. Kevättömällä massaesiintymän aiheuttajana oli Aphanizomenon spp. ja Kumpusen järvellä sekä Huson lammella Dolichospermum spp. Lisäksi Kallaveden Savilahdella esiintyi molempia edellä mainittuja leviä.

Selvästi sinileväpitoisen veden käyttöä tulee välttää

Leväseurannan havainnot kuvaavat havaintohetken tilannetta kyseisillä seurantapaikoilla, joten järven muissa osissa levätilanne voi olla erilainen ja se voi myös vaihdella lyhyessä ajassa. Sinilevät kuuluvat järven luonnolliseen eliöstöön eikä tilanne ole hälyttävä, jos rantaan on ajautunut vähän levää tai muutoin kirkkaassa vedessä on harvakseltaan tikkumaisia tai ryynimäisiä hiukkasia. Mikäli sinilevää kuitenkin on vedessä selvästi havaittavissa, ei vettä tule käyttää löyly-, pesu- tai talousvetenä eikä hyötykasvien kasteluvetenä. Tällöin vedessä uimista on myös syytä välttää eikä leväpitoiseen veteen pidä päästää pieniä lapsia tai kotieläimiä. Altistuminen sinilevämyrkyille voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, tukkoisuutta, silmien kirvelyä, ihottumaa, kuumeilua tai heikotusta. Kaikki sinileväkukinnot eivät ole myrkyllisiä, mutta varovaisuusperiaatteella kaikkiin kukintoihin kannattaa suhtautua varoen eli välttää veden käyttöä. Laaja-alaisten runsaiden esiintymien osalta tulee huomioida, että mahdolliset levämyrkyt säilyvät vedessä 1-2 viikkoa leväsolujen hajoamisen jälkeen.

 

Lisätiedot
Pohjois-Savon ELY-keskus
harjoittelija Marika Sarkkinen, puh. 0295 016 348, marika.sarkkinen(at)ely-keskus.fi
limnologi Taina Hammar, puh. 0295 026 782, taina.hammar(at)ely-kesku.fi


Alueellista tietoa