Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Lapin toimintaympäristökuvaus kaikkien hyödynnettävissä (Lapin ELY-keskus)

Lapin nykytilasta ja tulevaisuudesta koottu laaja tietoaineisto on kaikkien lappilaisten käytettävissä.

Valtakunnallisestikin ainutlaatuinen toimintaympäristökuvaus on yhteisesti luotu, monipuolinen arvio Lapin nykytilasta ja kehitysnäkymistä vuoteen 2020. Siinä on lisäksi arvioitu Lapin tämänhetkisiä vahvuuksia ja heikkouksia ja toisaalta niitä mahdollisuuksia ja uhkia, jotka tulee huomioida vuoteen 2020 katsottuna. Kutakin aihealuetta koskevaa lisätietoa ja indikaattoreita on myös koottu samaan yhteyteen helposti saataville.  

Lapin toimintaympäristökuvaus päivitetään vuosittain Lapin liiton, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Lapin aluehallintoviraston (AVI) asiantuntijoiden yhteistyönä. Yhteinen kuvaus maakunnan toimintaympäristöstä auttaa osaltaan luomaan yhteistä näkemystä ja tahtotilaa Lapin kehittämisessä sekä säästää myös toimijoiden resursseja. Lapin aluekehittäjät hyödyntävät aineistoa omassa strategisessa työssään ja mm. Lapin maakuntaohjelman valmistelussa.

Toiveena on, että myös muut tahot oppisivat hyödyntämään aineistoa oman toimintansa tukena. Toimintaympäristökuvauksesta löytää tietoa esimerkiksi Lapin talouskehityksestä, yritysten kilpailukyvystä,  matkailun kasvuodotuksista, koulutuksen saatavuudesta, terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, väestön koulutustasosta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

- Lapissa tehdään monipuolista ja verkottunutta ennakointityötä. Ennakoinnissa on mukana viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä, elinkeinoelämän edustajia ja muita toimijoita. Tiivistynyt yhteistyö toimijoiden välillä on rikastuttanut Lapin tulevaisuuden näkemysten ja tavoitteiden hahmottamista, sanoo strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksesta.

- Lapin toimintaympäristöä koskevaa tekstiä ja tietoa tarvitsevat monet eri viranhaltijat vuoden aikana monissa eri yhteyksissä, ja on todella työtä helpottavaa, kun ajantasaisen aineiston löytää nyt helposti yhdestä osoitteesta eli Lapin luotsista, toteaa erikoissuunnittelija Marjatta Tarkiainen Lapin AVIsta.

- Tällainen sähköinen, kaikille avoin ja eri asiantuntijoiden yhteistyössä koostama toimintaympäristökuvaus on uudenlainen tapa toimia ja julkaista tietoa. Prosessia kehitetään edelleen, joten toivommekin käyttäjiltä palautetta Lapin luotsi -sivustosta, pyytää ennakointikoordinaattori Päivi Ouallen Lapin liitosta.

Toimintaympäristökuvaukseen voi tutustua Lapin luotsi -ennakointisivustolla.   Sivustoa on koottu Lapin ELY-keskuksen rahoittamassa (ESR) Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisessa ennakointihankkeessa vuosien 2012–2013 aikana.

Lapin luotsi -sivuston www-osoite:  http://luotsi.lappi.fi

Lisätiedot:

Ennakointikoordinaattori Päivi Ouallen, Lapin liitto, puh. 040 840 9740
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 037 103
Erikoissuunnittelija Marjatta Tarkiainen, Lapin aluehallintovirasto, puh. 0295 017 386


Alueellista tietoa