Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lapin maatiloilla uskoa tulevaisuuteen haasteista huolimatta (Lapin ELY-keskus)

Maatalouden investointitukien ensimmäisen, 15.8. päättyneen hakujakson aikana tuli vireille 12 maatalouden investointihanketta. Eniten investointihalukkuutta on ensimmäisen hakukierroksen aikana ollut lypsykarjatiloilla.

Puolet hakemuksista kohdistuu tuotantorakennusinvestointeihin: kolme hakemusta koskee uuden navetan rakentamista, kaksi navetan laajennusta, yksi lampolan peruskorjausta.

– Maatiloilla on uskoa tulevaisuuteen monista maataloutta koskettavista haasteista huolimatta, toteaa maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen Lapin ELY-keskuksesta.

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevia hakemuksia on tullut vireille tähän mennessä viisi, joista kaikissa on kyse tilan sukupolven-/ omistajanvaihdoksesta.

Ensimmäiset päätökset syyskuun aikana

Nuoren viljelijän aloitustukea ja maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti, mutta päätökset investointitukihakemuksiin tehdään noin kahden kuukauden kuluessa hakujakson päättymisestä. Päätöksenteko aloitustukihakemuksiin ja ensimmäisen hakujakson aikana vireille tulleisiin investointitukihakemuksiin alkaa syyskuun aikana.

Nuoren viljelijän aloitustuen ensimmäiset maksut maksetaan 31.10., investointitukien maksut ensi vuoden puolella.

Sähköinen asiointi otettu hyvin käyttöön

Ensimmäisen hakukierroksen aikana vireille tulleista investointitukihakemuksista lähes kaikki (92 %) jätettiin sähköisenä Hyrrä-palvelun kautta, aloitustukihakemuksistakin yli puolet (60 %).

Hakemukset tulee jättää jatkossakin ensisijaisesti sähköisesti, sillä tukihakemuksia koskeva käsittely, päätöksenteko ja arkistointi toimivat pelkästään sähköisessä muodossa. Palvelu toimii verkossa ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Hakemus kannattaa tehdä Hyrrässä hyvissä ajoin ennen hakujakson päättymistä mahdollisten teknisten vaikeuksien välttämiseksi. Hakemusta ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, sillä sen työstämistä voi jatkaa palvelussa myöhemmin. Myös hakemuksessa vaadittavat liitteet skannataan Hyrrään.

Hyrrä-palvelun käyttöön liittyviä ohjeita löytyy Mavin sivuilta ja neuvoja Hyrrä-palvelun käyttöön saa myös neuvojilta, kuntien maaseutuviranomaisilta ja ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

Edullista neuvontaa hyödynnetty

Kuluvalla ohjelmakaudella viljelijöillä on mahdollisuus hyödyntää edullista asiantuntijaneuvontaa Neuvo2020-neuvontajärjestelmän puitteissa. Neuvontatarve voi liittyä esimerkiksi täydentävien ehtojen tai viherryttämistuen vaatimuksiin, ympäristökorvausasioihin, luonnonmukaiseen tuotantoon, kasvinsuojeluun, tuotantoeläinten hyvinvointiin ja terveyteen, ympäristötehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan.  

Lapissa, kuten koko valtakunnassa edulliselle neuvonnalle on ollut kysyntää ja palvelua ovat Lapissa hyödyntäneet kymmenet viljelijät. Viljelijän maksettavaksi neuvonnasta jää ainoastaan arvonlisäveron osuus neuvonnan kustan­nuksista. Ohjelmakauden 2014–2020 aikana viljelijä voi saada maksutonta neuvontaa 3 500 euron edestä.

Neuvo2020-järjestelmään hyväksytyt neuvojat löytyvät maaseutuviraston neuvojarekisteristä. Kaikki hyväksytyt neuvojat ovat sitoutuneet antamaan laadukasta ja luottamuksellista neuvontaa.

Lue lisää:

Lisätietoja:
Maatalousrahoitusasiantuntija Hannu Puominen, puh. 0295 037 113

 

Nuoren viljelijän aloitustuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

Maatalouden investointitukea voidaan myöntää muun muassa kotieläintalouden rakennusinvestointeihin, kasvihuoneiden, kuivaamojen ja tuotevarastojen rakentamiseen, salaojitukseen, maatalouden osalta energiantuotantoon, yhteiskäyttöisiin koneisiin sekä työympäristön ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.

Parhaillaan käynnissä oleva investointitukien hakujakso kestää 15.10.2015 saakka. Seuraava hakujakso on 16.10.2015–15.1.2016.


Alueellista tietoa