Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lapin ELY-keskus vahvisti kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät (Lapin ELY-keskus)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vahvisti Lapin kuntien taksilupakiintiöt vuodelle 2016. Lähtökohtana kiintiöiden määrittämisessä pidetään taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin kaikkien asiakasryhmien osalta. Takseja tulee olla riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin.

Taksilupien enimmäismäärä pysyy Lapissa lähes ennallaan. Kuntakohtaisiin lupamääriin tehtiin vain vähäisiä muutoksia ja taksilupia on nyt kaikkiaan 506. Lupien enimmäismäärää pienennettiin Pelkosenniemellä yhdellä henkilöautoluvalla ja Sodankylässä yhdellä esteettömän henkilöauton luvalla. Savukoskella taksilupien enimmäismäärä nostettiin yhdellä henkilöautoluvalla.

Kiintiöiden määrittämisessä ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät sekä niissä tapahtuneet muutokset. Kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Kiintiöitä määrittäessä on otettu huomioon myös kuntien ja Lapin kauppakamarin lausunnoissaan esiin tuomat kuljetustarpeet.

Kiintiöissä vapaana olevat taksiluvat tulevat haettaviksi vuoden 2016 alkupuolella. Hakuajat julkaistaan muun muassa Lapin ELY-keskuksen internetsivuilla (www.ely-keskus.fi/Lappi). Taksiluvan hakijan tulee täyttää taksiliikennelaissa säädetyt luvan myön-tämisen edellytykset.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marja-Lea Hallikainen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 218
Yksikön päällikkö Juha Tapio, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 260


Alueellista tietoa