Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille

Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000 euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Rahoitusta saivat seuraavat tutkimushankkeet:

  • Luonnonvarakeskus, Porotroppi: Funktionaalisten sienirehujen sekä loislääkityksen vaikutus suoliston mikrobiomin rakenteeseen ja terveyteen, avustus 222 372,49 euroa
  • Luonnonvarakeskus/Suomen ympäristökeskus, POROTUULI: Luottamukseen perustuva ja konflikteja välttävä tuulivoimarakentaminen poronhoitoalueella, avustus 127 620,81 euroa

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoitusta on haettavana vuosittain tammi-maaliskuussa. Haussa on painopisteet, joihin liittyviä hakemuksia haetaan ensisijaisesti rahoitettavaksi.

Lue lisää

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille, ELY-keskuksen tiedote, 11.8.2022 (sttinfo.fi)