Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lapin elinkeinoelämä piristymässä, mutta työttömyys pysyy korkeana (Lapin ELY-keskus)

Lapin elinkeinoelämän näkymät tukevat eri toimialojen positiivista kehitystä lähimmän vuoden aikana. Erityisesti kuljetus, kauppa ja matkailu jatkavat kasvuaan. Pk-yrityksissä on myönteiset näkymät.  Luottamuksen suurteollisuuden ja rakentamisen vahvistumiseen arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden aikana.

Kaivos- ja energiasektori kasvavat pitemmällä aikavälillä. Myös luonnonvara-alalla on kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Matkailun investoinneille puolestaan odotetaan sopivaa ajankohtaa. Lapin kipupisteinä ovat lentoliikenteen saavutettavuus ja hinta sekä kuntien taloustilanne.

Viime vuonna voimakkaasti kasvanut työttömyys pysyy korkeana myös lähimmän vuoden aikana. Työttömyydet ovat pitkittyneet ja työttömistä yhä useampi on yli 50-vuotias. Myös nuorten työttömyys kasvoi viime vuonna ja kasvun pysäyttäminen on haasteena kuluvana vuonna.

Avoimia työpaikkoja on eniten palvelualan, kaupallisen työn ja terveydenhuollon ja sosiaalialan tehtävissä.  Työvoiman kysyntä kohdistuu pääosin yksityiselle sektorille. Myös kunnissa rekrytoidaan uutta henkilöstöä, mutta valtiolla taas ei juuri lainkaan.

Seutukuntien näkymät vaihtelevat

Lapin seutukunnilla on kullakin omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa. Elinkeinoelämän myönteinen kehitys on heijastunut väestökehitykseen Rovaniemellä, Tunturi-Lapissa ja Pohjois-Lapissa.

  • Rovaniemellä elinkeinoelämän näkymät ovat positiiviset: matkailu ja palvelualat jatkavat kasvuaan ja rakentaminen on vilkasta. Rovaniemellä pitkään työttömänä olleiden osuus on suuri.
  • Kemi-Tornion seutukunnassa teollisuuden näkymät ovat ristiriitaiset ja rakennemuutos jatkuu. Nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla.
  • Tornionlaaksossa on vahvoja ja erikoistuneita pk-yrityksiä. Elinkeinoelämän kehityksessä ei ole näköpiirissä muutoksia lähimmän vuoden aikana.
  • Itä-Lapissa puuraaka-aineen monipuolinen hyödyntäminen ja kasvava matkailu ovat elinkeinoelämän vetureina. Lähimmän vuoden aikana ei ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia.
  • Tunturi-Lapin seutukunnassa matkailu ja kaivostoiminta muodostavat elinkeinoelämän perustan. Kuluva vuosi näyttää suunnan vireillä olevissa hankkeissa.
  • Pohjois-Lapissa matkailuun on investoitu muita matkailukeskuksia enemmän ja kehitys on ollut myönteistä. Kaivosteollisuus on vahvaa ja se on heijastunut myös muihin elinkeinoihin ja rakentamiseen. Lähimmän vuoden näkymät ovat seutukunnista myönteisimmät.

Lisää Lapin alueellisista kehitysnäkymistä:

Lisätiedot:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103
Toimialapäällikkö Heino Vasara, puh. 0295 039 689

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Kevään 2014 katsauksen arviot on tuotettu tammi-helmikuun aikana.


Alueellista tietoa