Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Lahden Rantakartanon alueella puhdistetaan pilaantunutta maaperää (Päijät-Häme)         

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Rantakartanon alueella Lahdessa. Rantakartanon alueelle on läjitetty sekalaista täyttömaata pääasiassa 1900-1950-luvuilla ja alueen maaperä on pilaantunut täyttömaan mukana tulleista jätteistä ja haitta-aineista, kuten metalleista ja orgaanisista hiilivedyistä. Maaperä on pilaantunut pääasiassa raskasmetalleilla ja polyaromaattisilla hiilivedyillä (PAH-yhdisteet). Pilaantunutta maata on vanhan linja-autoaseman, Jalkarannantien, Kariniemenkadun ja Kisapuiston välisellä alueella yhteensä noin 17 000 kuutiometriä eli yhteensä noin 21 000 tonnia. Nykyisin alue on pääosin pysäköintialuetta, mutta alueelle on kaavoitettu mm. asuin-, liike- ja toimistorakennuksia sekä uusi Kartanonkatu. Maaperän puhdistamisesta vastaa Lahden kaupunki. Alueen puhdistaminen alkaa tänä keväänä Kartanonkadun alueelta. Puhdistustyö kestää noin kolme kuukautta.     

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, etteivät maaperän haitta-aineet, kuten polyaromaattiset hiilivedyt, kulkeudu uudisrakennusten sisäilmaan tai vaaranna pohjaveden laatua ja muutenkaan haittaa tulevaa maankäyttöä. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään ja varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240, olli.valo(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme  

          


Alueellista tietoa