Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kyröskosken nykyiset kiertotiejärjestelyt päättyvät, liikenne takaisin valtatie 3:lle (Pirkanmaa)

Valtatie 3:n liikennejärjestelyt Hämeenkyrössä

Hämeenkyrössä syksystä 2018 rakenteilla olleen Kyröskosken eritasoliittymän liikennejärjestelyt muuttuvat ensi viikolla, kun runsaan puoli vuotta kiertotiereitillä ollut liikenne siirtyy takaisin valtatie 3:lle vaiheittain.  

Hämeenkyrössä kiertotiereittiä käyttänyt kolmostien liikenne siirretään kuukauden kuluessa vaiheittain takaisin valtatie 3:lle ensi keskiviikosta 3.7. alkaen. Valtatieliikenne on ollut syksystä 2018 alkaen kiertotiereiteillä kevyen liikenteen alikulkujen rakentamisen ja Kyröskosken eritasoliittymän työmaajärjestelyiden vuoksi.
 
Nuutinristin rinnakkaisteiden liittymäjärjestelyihin vaiheittaisia muutoksia

Kyröskosken uuden eritasoliittymän käyttöönotto aiheuttaa muutoksia myös rinnakkaisteiden, kuten Vesajärventien, Timinsaarentien ja Vaiviantien liittymäjärjestelyihin, kun näiden teiden nykyiset liittymät valtatie 3:lle poistuvat käytöstä. Jatkossa liittyminen rinnakkaisteiltä valtatie 3:lle tapahtuu uuden eritasoliittymän ramppien kautta. Uudet liittymäjärjestelyt tulevat voimaan vaiheittain kuukauden kuluessa heinäkuun alusta alkaen.  

Uusi valtatien alittava kevyen liikenteen yhteys

Nyt tehtävien liikenteen vaiheittaisten siirtojen yhteydessä otetaan käyttöön myös uusi valtatie 3:n alittava Turkimuksen alikulkukäytävä. Työnaikainen kiertotie puretaan ja alikulku otetaan käyttöön elokuussa 8.8. ennen Hämeenkyrön koulujen syyslukukauden käynnistymistä.

Päällystys- ja viimeistelytyöt jatkuvat loppusyksyyn 2019

Valtatie 3:n urakka-alueella tehdään päällystystöitä kuluvan kesän ja loppusyksyn aikana. Rakennustöistä aiheutuu haittaa liikenteelle, ja ajoittain liikenne voi ruuhkautua. Tarvittaessa työmaan kohdalla on edelleen käytössä alennetut nopeusrajoitukset ja työnaikaisia kaistajärjestelyjä. Työt pyritään tekemään ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Pirkanmaan ELY-keskus käynnisti Kyröskosken eritasoliittymän rakennustyöt vuoden 2018 keväällä. Eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä Hämeenkyröön on rakennettu uusi risteyssilta, kolme alikulkukäytävää, rinnakkaistieyhteyksiä sekä melu- ja pohjavesisuojausta. Syksyn aikana uusitaan muun muassa vielä katualueita ja tehdään koko urakka-aluetta koskevia viimeistelytöitä. Kokonaisuudessaan Kyröskosken eritasoliittymä liitännäisurakoineen valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.  

Liiteet:    Kartat  Liite 1, Liite 2, Liite 3, Liite 4

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223, Pirkanmaan ELY-keskus
  • Rakennuttajakonsultti Pietari Kousa, p. 040 147 6715, Ramboll Finland Oy
  • Vastaava työnjohtaja Tapio Takala, p. 040 508 6686, NCC Suomi Oy

Alueellista tietoa