Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kyrönjoen tulvajärvien tyhjentäminen kestää viikkoja (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjanmaan jokien tulvakorkeudet ovat selvässä laskussa ja Kuortaneenjärvelläkin vesipinnan nousu on lähes pysähtynyt. Kyrönjoen pengerrysalueilla tulvatilanne jatkuu vielä pitkään, sillä tulvajärvien tyhjentäminen on vasta alussa. Lapuanjoella pengerrysalueille päästetyt tulvavedet on saatu pumpattua jokeen.

Lapuanjoen penkereiden taakse päästettiin vettä vain muutamia tunteja tulvahuipun aikana perjantaina 19.4.2013. Tulvavesien pumppaaminen takaisin Lapuanjokeen kesti tämän jälkeen runsaat kolme päivää.

Kyrönjoella vettä päästettiin pengerrysalueille neljä päivää keskiviikosta sunnuntaihin 17.– 21.4.2013. Pengerrysalueilla oleva tulvajärvi on poikkeuksellisen suuri sekä pinta-alaltaan että tilavuudeltaan. Tyhjennyspumppauksen on arvioitu kestävän noin kolme viikkoa edellyttäen, että pumput kestävät. Sateet ovat lisänneet ja lisäävät pumpattavan veden määrää ja hidastuttavat pengerrysalueiden peltojen vapautumista vedestä.

Kyrönjoen tulvajärveä tyhjennetään kuuden pumppaamon kautta. Vettä pumpataan Rintalasta Seinänsuun ja Kuokkajärven pumppaamoilta. Tieksin pengerrysalueella ovat käytössä Saarakkalan, Tieksin, Seitun pumppaamot ja Halkosaaren pengerrysalueella Halkosaaren pumppaamo. Pumppausteho on tällä hetkellä yhteensä noin 17 m³/s. Torstaina on aloitettu päästämään vettä takaisin Kyrönjokeen myös Ionojan tulvaluukun kautta. Tänään on avattu lisäksi Tieksin luukku. Myös Seinänsuun pumppaamolla otetaan myöhemmin käyttöön luukku, jos vesipintojen korkeudet sen mahdollistavat.

Tulvavesien laskun myötä aloitetaan Kyrönjoen pengerrysalueiden teiden ja mahdollisten siltavaurioiden korjaukset. Myös useat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tulvapenkereet ovat osittain vaurioituneet poikkeuksellisen tulvan seurauksena. Kevättulvan aikana tehtiin tilapäiskorjauksia mm. Tuomiluoman eristysojan penkereeseen Ilmajoella, Kyrönjoen alaosan jokipenkereeseen Mustasaaressa, Löyhingin jokipenkereeseen Lapualla ja Kivi- ja Levalammen täyttökanavan penkereeseen Kurikassa. Tulvan aiheuttamat välittömät lisäkustannukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ovat alustavan arvion mukaan suuruusluokkaa 400 000 euroa. Lisäksi useat alueen pumppaamot tarvitsevat kunnostustöitä ja automatisointia.

Lisätietoja

Tulvantorjunnan yleistilanne

  •  Insinööri Tommi Mäki, puh. 0295 027 882
  • Tulvajohtaja Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Kyrönjoen pengerrysalueiden hoito

  •  Rakennusmestari Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806

Alueellista tietoa