Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kyrönjoen suiston ja Vassorinlahden tulevaisuutta suunnitellaan yhteisvoimin (Pohjalaismaakunnat)

Kyrönjoen suiston ja Vassorinlahden alueen kehittämistä varten on perustettu työryhmä, joka pyrkii yhteisvoimin viemään eteenpäin alueen monitavoitteista suunnittelua. Kyrönjoen suisto ja Vassorinlahti ovat luontoarvoiltaan arvokas kokonaisuus. Alueen lintuvedet ovat umpeenkasvaneita ja tarvitsevat kunnostusta. Kyrönjoen alaosa ja suisto ovat myös tulvaherkkää aluetta, jossa tulvat haittaavat asutusta, liikennettä ja maataloutta. Tulvaongelmien vähentämiseksi on tarpeen miettiä erilaisia toimenpidevaihtoehtoja.

Jatkosuunnittelun pohjaksi alueella aloitetaan tänä kesänä erinäisiä selvityksiä: kasvillisuuskartoitukset, linnustoselvitykset sekä Kyrönjoen alaosan virtausmallinnus ja tulvakartoitukset. Muiden lisäselvitysten tarve määräytyy työn edetessä. Alkuselvitysten jälkeen työryhmä jatkaa työtään pohtimalla eri toimenpidevaihtoehtoja luontoarvojen säilyttämiseksi ja tulvahaittojen vähentämiseksi sekä keskustelemalla alueelle mahdollisesti laadittavasta hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

Kyrönjoen suiston ja Vassorinlahden työryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Olav Jern Pohjanmaan liitosta. Työryhmässä on mukana laaja joukko alueen toimijoita: Mustasaaren kunta, Vöyrin kunta, kalastusalue, vesialueen omistajat, pengerrysyhtiöt, maataloustuottajien liitto (ÖSP), lintu- ja luontotieteelliset yhdistykset, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Metsähallitus, Suomen riistakeskus sekä Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset.

Lisätietoja antaa:

  • Työryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto, puh. 044 320 6567, olav.jern@obotnia.fi
  • Työryhmän sihteeri, vesitalousasiantuntija Suvi Saarniaho-Uitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 926, suvi.saarniaho-uitto@ely-keskus.fi
  • Yhteisalueen edustaja Stig Beijar, puh. 0500 364 889

Alueellista tietoa