Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kyrönjoen ja Lapuanjoen pengerrysalueilla selvitetään käytön muutosta (Pohjalaismaakunnat)

Kyrönjoen yläosan penkereet Ilmajoella ja Seinäjoella sekä Lapuanjoen penkereet Lapualla ja Kauhavalla suojaavat penkereiden penkereiden takana olevia laajoja peltoalueita tilastollisesti kerran 20 vuodessa toistuvalta tulvalta. Tätä suuremmalla tulvalla vesi joudutaan päästämään pengerrysalueille Ilmajoen ja Lapuan taajamien tulvahaittojen vähentämiseksi.

Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmissa pengerrysalueiden käytön muutokset on alustavasti arvioitu tehokkaiksi toimenpiteiksi. Pengerrysalueiden käytön muutoksen tavoitteena olisi tehostaa pengerrysalueiden varastotilan käyttöä harvinaisen tulvan uhatessa. Pengerrysalueiden käytön muutoksen suunnittelu edellyttää tarkempia selvityksiä mahdollisten muutosten haitoista ja hyödyistä.

Suunnittelutyötä ohjaamaan on perustettu työryhmät. Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutoksen työryhmän jäseniksi on nimitetty edustajat Ilmajoen kunnasta, Seinäjoen kaupungista, Kyrönjoen yläosan pengerrysyhtiöistä ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Lapuanjoen pengerrysalueiden käytön muutoksen työryhmän jäseniksi on nimitetty edustajat Lapuan kaupungista, Kauhavan kaupungista, Lapuanjoen pengerrysyhtiöistä, Lapuan jätevesi Oy:stä, Kauhavan vesi Oy:stä ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Työryhmät ovat todenneet, että molemmilla pengerrysalueilla tulee täydentää tulvakartoituksia huomioimalla pengerrysalueille tapahtuva tulvavesien varastoituminen. Lisäksi selvitetään tulvaluukkujen ja tulvakynnysten todellinen purkautumiskyky sekä riskikohteiden tarkistusmittaukset. Selvitykset tehdään ELY-keskuksen ja paikallisten kuntien yhteistyönä. ELY-keskus on palkannut kesäksi kaksi korkeakouluharjoittelijaa pengerrysalueiden käytön muutoksen tausta-aineistojen keräämiseen.

Sekä Kyrönjoen yläosan että Lapuanjoen pengerrysalueiden käyttöä määrittävät vesilain mukaiset lupapäätökset, joiden muuttamiseen tarvitaan huolellinen suunnittelu ja aluehallintoviraston lupakäsittely. Varsinaiseen suunnitteluun päästäneen vuonna 2017, minkä jälkeen seuraa mahdollinen lupakäsittely.  

Lisätietoja:                          


Alueellista tietoa