Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kylvösiementen myynti ja ostaminen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Viileä kesä ja sateinen syksy vuonna 2012 sekä ylivuotisen siemenvaraston pienuus tietää pulaa sekä määrällisesti että laadullisesti hyvästä siemenviljasta.

Siemenen laadusta tinkiminen voi lisätä rikkakasvien tai jopa hukkakauran torjunnasta aiheutuvia kustannuksia, nostaa korjuukustannuksia ja aiheuttaa sadon määrän ja laadun alenemisesta johtuvia ylimääräisiä menetyksiä.

Tarkastamattoman eli  "harmaan siemenen" ostaja jää vaille sitä kuluttajansuojaa, jonka saa sertifioitua siementä ostaessaan. Jos harmaan siemenerän mukana tilalle leviää esimerkiksi hukkakauraa, ostaja vastaa itse syntyneestä vahingosta.

Harmaan siemenen myynti on laitonta

Suomessa siemenkauppaa sääntelee siemenkauppalaki sekä laki kasvinjalostajanoikeudesta, joiden mukaan vain sertifioitua siementä saa Suomessa kaupata kylvösiemeneksi. Sertifioimattoman siemenen myynti rikkoo siemenkauppalakia ja kasvinjalostajan oikeutta ja on siten laitonta. Markkinoinniksi luetaan myös maatilojen välinen siemenkauppa. Siemenkauppalain säädökset koskevat sekä tavanomaista että luomutuotantoa.

Kylvösiementen myyjän on ilmoittauduttava Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämään rekisteriin. Myyjän on pidettävä myyntitiedostoa markkinoiduista siemeneristä. Siementavaran pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Pakkaajan on haettava lupa toiminnalleen Evirasta.

Virallisesti  tarkastettu ja hyväksytty eli sertifioitu siementavara on hyvälaatuista ja täyttää lainsäädännössä annetut laatuvaatimukset. Sertifioitu siemen on aina pakkauksessa ilmoitettua lajiketta eikä siinä ole lajikesekaannuksia. Lisäksi se itää riittävästi eikä siinä esiinny hukkakauraa tai haitallisia kasvitauteja. Sertifioidun siemenen tunnistaa jokaiseen pakkaukseen kiinnitetystä virallisesta vakuustodistuksesta. Siitä selviää mm. lajike, siemenluokka, kauppaerän tunnus, itävyys, puhtaus, 1000 siemenen paino ja pakkaaja.

Sertifioidun siemenen kaupassa pätee ns. ankaran vastuun periaate: viljelijä on oikeutettu vahingonkorvaukseen ellei kylvösiemen ole siitä annettujen tietojen mukaista tai siinä on muu virhe.

Huoltovarmuuskeskus purkaa kylvösiemenen varmuusvarastoja

Valtioneuvosto teki työ- ja elinkeinoministeriön tekemän esittelyn mukaisesti  11.4.2013 päätöksen kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta. Päätös sisältää maksimissaan 9 000 tn kevätviljojen siementä ja 250 tn nurmikasvien siementä.

Varmuusvarastoista myytävä siemen on kevätvehnän, ohran, kauran, timotein ja nurminadan sertifioitua kylvösiementä.

Päätöksen taustalla on siemenpula, jonka vakavuus oli niin suuri, että varmuusvarastojen käyttöönotto oli perusteltua. Kylvösiemenen markkinatilanne on ollut seurannassa viime vuoden poikkeuksellisista sääoloista johtuen.

Suomi on lisäksi saanut Euroopan komissiolta väliaikaisen luvan alentaa viljansiementen itävyysvaatimuksia kevään 2013  aikana. Itävyyspoikkeus koskee erikseen nimettyjä vehnän, ohran ja kauran lajikkeita. Poikkeuksella hyväksyttyjen erien itävyys on aina vähintään 75 prosenttia. Alennetulla itävyydellä sertifioitujen kylvösiemenerien pakkausmerkinnät eroavat normaalivaatimuksista. Vakuustodistuksessa näkyy itävyyspoikkeuksen voimassaoloaika, joka on 30.6.2013 saakka. Lisäksi jokaisessa vakuustodistuksessa on teksti: "Sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella. Euroopan komissio on myöntänyt itävyyspoikkeuksen (voimassa 28.3. – 31.10.2013) myös herneelle, härkäpavulle, nurminadalle, puna-apilalle ja alsikeapilalle. Herneen ja härkäpavun siementä on lupa markkinoida 60 % itävyydellä ja nurminataa ja apiloita 65 % itävyydellä.

Kylvösiementen markkinointia valvovat Eviran omat tarkastajat sekä ELY-keskusten siemenkaupan markkinavalvojat.

Lisätietoja:
Siemenkaupan markkinavalvojat Kaakkois-Suomen ELYssä:
- Stig-Göran Hampus 0295 029 044
- Teijo Lehto 0295 029 067

 


 


Alueellista tietoa