Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kuopion seudulla edistetään liikenneturvallisuutta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Kuopion, Juankosken ja Suonenjoen kaupungit sekä Kaavin ja Rautalammin kunnat ovat yhdessä laatineet juuri valmistuneen Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena oli selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet, suunnitella toimenpiteet ja laatia toimenpiteiden toteuttamisohjelma.

Liikenneympäristön olosuhteet kartoitettu

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista koskevat suunnitelmat. Samalla määriteltiin kevyen liikenteen laatukäytävät, joilla tarkoitetaan laadukkaita ja viihtyisiä raitteja. Laatukäytävä houkuttelee nykyisten kävelijöiden ja pyöräilijöiden lisäksi uusia liikkujia sekä hyöty- että vapaa-ajan liikkumiseen. Kuopion osalta laatukäytävät on määritelty jo vuonna 2010.

Omana kokonaisuutenaan laadittiin liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat kuntien eri hallintokunnille. Kuopion kaupungin osalta suunnittelualueeseen kuuluivat ns. maaseutualueet.

Seudun liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin kevään 2012 aikana asukas- ja koululaiskyselyillä, haastatteluilla ja onnettomuusanalyyseillä. Lisäksi käytiin läpi saadut liikenneturvallisuusaloitteet. Näiden perusteella tehtiin maastokatselmukset määriteltyihin riskipisteisiin. Riskipistekartat löytyvät tämän tiedotteen lopussa olevien linkkien takaa (Kaavilla ei ole  onnettomuuksien riskipisteitä).

Liikenneympäristön toimenpiteet painottuvat taajamiin sekä suurimpiin asutuskeskittymiin

Kuopion seudun kunnille määritettiin yhteiset liikenneturvallisuus ja -esteettömyysperiaatteet, jotka ohjaavat sekä yksittäisten toimenpiteiden käsittelyä että toimintalinjoja koskien mm. asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmiä, väistämisvelvollisuuskäytäntöjä sekä suojateiden ja liittymien havaittavuutta.

Toimenpiteet jaettiin pieniin pikatoimenpiteisiin sekä varsinaisiin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Lisäksi eroteltiin suuremmat ns. erillishankkeet. Toimenpiteiden toteuttaminen vaiheistettiin pikatoimenpiteiden ohella kolmeen ohjeelliseen kiireellisyysluokkaan. Toimenpiteistä on esitetty raporteissa lyhyet yleiskuvaukset sekä raporttien liitteenä tarkemmat, helposti päivitettävissä olevat toimenpidekartat ja -taulukot.

Tiedottamista ja viisasta liikkumista

Hallintokuntakohtaiset liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat sisältävät liikenneturvallisuuskoulutuksen, -tiedotuksen ja -valistuksen toimenpiteet tuleville vuosille sekä ns. viisaan liikkumisen edistämistoimet. Toimenpiteitä kohdistetaan kaikille ikäryhmille sisällyttäen liikenneturvallisuustyö kuntien palveluihin ja osaksi hallintokuntien jokapäiväistä työtä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmien toteuttamista seurataan kuntakohtaisissa liikenneturvallisuustyöryhmissä, joiden kokoonpanot tarkistettiin työn aikana. Ryhmään kuuluvat kuntien eri hallintokuntien edustajien lisäksi Liikenneturvan, poliisin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajat.

LIITTEET

Kuopio

Nilsiä

Juankoski

Rautalampi

Suonenjoki

Kaavi

  • Suunnitelma
  • Kaavilla ei ole  onnettomuuksien riskipisteitä

Lisätietoja

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen p. 0295 026 729

Kuopion kaupunki, suunnitteluinsinööri Paula Liukkonen p. 044 7185 304

Juankosken kaupunki, tekninen johtaja Ari Räsänen p. 0400 575 208

Suonenjoen kaupunki, tekninen johtaja Herkko Torssonen p. 0400 377 761

Kaavin kunta, tekninen johtaja Jouko Korhonen p. 040 148 3808

Rautalammin kunta, tekninen johtaja Tuure Savolainen p. 0400 784 570

Sito-Kuopio Oy, Noora Airaksinen p. 020 747 6746.


Alueellista tietoa