Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kuntien kehittämiskeskustelut päätökseen vuoden 2015 osalta (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

ELY-keskukset käyvät vuosittain kehittämiskeskusteluja alueensa kuntien kanssa. Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kehittämiskeskusteluissa käsitellään kunnan ja ELY-keskuksen välisiä yhteistyökysymyksiä, alueidenkäytön suunnitteluun ja kehittämiseen sekä vireillä oleviin tai vireille tuleviin merkittäviin kaava-asioihin liittyviä kysymyksiä sekä kunnan toiminnalliseen suunnitteluun liittyviä merkittäviä hankkeita.

Vuoden 2015 kehittämiskeskustelujen runkona on saada katsaus kunnan merkittävimmistä kaavoitus- ja rakentamisasioista. Alueidenkäytön suunnittelulla voidaan tukea elinkeinohankkeiden toteuttamista ja siten vaikuttaa myönteisesti talouden ja työllisyyden kehitykseen. Kunnat esittelevät ajankohtaisia hankkeita ja niiden kaavoituksellisia edellytyksiä. Tilaisuudessa käydään myös läpi edellisen vuoden tapaamisen pöytäkirja ja katsotaan miten siinä esitellyt hankkeet ovat edennet vai ovatko jääneet toteutumatta.

Vuoden 2015 kuntien kanssa käydyt kehittämiskeskustelut ovat nyt loppusuoralla. Tällä viikolla pidetään mm. Seinäjoen kaupungin kehittämiskeskustelu ja loputkin keskustelut saadaan käytyä syyskuun aikana. Keskusteluissa ovat ELY-keskuksen puolelta mukana sellaiset henkilöt, jotka osallistuvat kuntien maankäytön suunnitteluun ja siihen liittyviin toimintoihin. Kuntien puolelta tilaisuuksiin osallistuvat johdon lisäksi kaavoituspuolen ja rakennuspuolen virkamiehiä ja näistä asioista vastaavia luottamishenkilöitä. Usein kehittämiskeskustelut ovat juuri niitä tilaisuuksia, joissa ELY-keskuksen virkamiehet tapaavat myös kuntien luottamushenkilöitä.

Kehittämiskeskustelun tilasto-osuudessa kunnan rakennustarkastaja esittelee kunnan rakennuslupamääriä ja miten rakentaminen on kehittynyt kunnassa. Taloudellinen tilanne on vaikuttanut selvästi rakennuslupamäärän vähenemiseen.

Vuosittain kehittämiskeskusteluiden teemaksi nostetaan myös erilaisia ajankohtaisia aiheita mm. tulviin varautuminen, maakuntakaavoitus, elinkeinot ja työllisyys ym.

Lisätietoja

  • Alueidenkäytön ryhmän päällikkö Matti Rantala, puh. 0295 027 914

Alueellista tietoa