Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kuntalaiskyselyllä kartoitetaan liikenteen vaaranpaikkoja Pohjois-Satakunnan seudulla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Pohjois-Satakunnan seudulle Honkajoelle, Jämijärvelle, Kankaanpäähän, Karviaan ja Siikaisiin laaditaan uusi liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnittelun tueksi tarvitaan kuntalaisten kokemuksia kuntien liikenneturvallisuuden nykytilasta ja liikkumismahdollisuuksista. Näitä kokemuksia kartoitetaan kuntalaisille, koululaisille tai muutoin alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä, johon toivotaan vastauksia 12.3.2017 mennessä. Kyselyyn voi vastata netin kautta tai kuntien kirjastoissa.

Kuntalaisten mielipiteet ja kokemukset ovat tärkeä lähtökohta suunnitelman laadinnassa. Näitä kokemuksia kartoitetaan kuntalaisille, koululaisille tai muutoin alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä. Kyselyllä selvitetään vastaajien liikkumistottumuksia ja niitä asioita, jotka mahdollisesti aiheuttavat turvattomuutta liikenteessä sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Kyselyn avulla on myös mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyssä kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa, mitkä ovat eri kulkumuotoihin kohdistuvat ongelmat ja muut turvattomuutta aiheuttavat asiat. Kyselyllä kartoitetaan myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Kyselyyn toivotaan vastauksia koululaisilta

Kyselyssä on oma osio koululaisille, jossa pyritään selvittämään, millaiseksi koululaiset kokevat koulumatkansa. Kyselyn avulla halutaan saada tietoon koululaisille hankalat ja turvattomat liikenteen kohdat. Koululaisille suunnatusta kyselystä tiedotetaan suoraan kouluille.

Kyselyihin voi vastata 12.3.2017 asti

Kyselyyn voi vastata netin kautta
(http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1473177&chk=R546SKDJ) ja kuntien kirjastoissa on myös mahdollisuus vastata kyselyyn.

Linkit kyselyihin löytyvät myös kuntien internetsivuilta.

Suunnitelman tavoite

Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen ja kestävän liikkumisen parantamiseksi Pohjois-Satakunnan seutukunnan alueella. Suunnitelmassa laaditaan analyysi liikenneturvallisuuden nykytilanteesta, suunnitellaan uusia liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä, laaditaan kunnille liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat sekä perustetaan seutukunnan kuntiin kuntakohtaiset liikenneturvallisuusryhmät.

Liikenneturvallisuustyön visiona on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän vision konkretisoimiseksi asetetaan tavoitteet ja painopistealueet seutukunnan ja kuntien liikenneturvallisuustyölle.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajia ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Kankaanpään kaupunki ja Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kunnat. Lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuvat Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Suunnitelmaa laativa konsultti on Destia Oy. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin tammikuussa 2017 ja se valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja suunnitelmasta:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, [email protected], p. 0295 022 797

- Honkajoen kunta, Markku Rauhala, [email protected], p. 044 577 5230

- Jämijärven kunta, Pentti Virtanen, [email protected], p. 040 732 1678

- Kankaanpään kaupunki, Marja Vaajasaari, [email protected], p. 044 577 2619

- Karvian kunta, Marianne Ojala, [email protected], p. 040 486 7416

- Siikaisten kunta, Anne Järvenranta, [email protected], p. 044 720 1028

- Destia Oy, Jutta-Leea Ylönen, [email protected], p. 040 844 6164


Alueellista tietoa