Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kunkun parkki -hankkeen YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tampereen kaupungin Kunkun parkki -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä Pirkanmaan ELY-keskukselle 30.11. asti. Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 4.11.2015.

Tampereen kaupunki on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus)  Tampereen maanalainen pysäköintilaitos, Kunkun parkki -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). YVA-selostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. 

Kunkun parkki -hankkeessa suunnitellaan pysäköintihallit, huoltotilat sekä yhteydet muihin maanalaisiin tiloihin, katutasolle ja kiinteistöihin Tampereen keskustan alueelle. Hanke rajoittuu lännessä Koulukatuun, etelässä Tiiliruukinkatuun, pohjoisessa Paasikivenkatuun ja idässä Tammerkosken itärantaan.

Pysäköintilaitos muodostuu kallioon louhittavista pysäköintihalleista ja huoltotiloista, jotka sijoittuvat Kuninkaankadun ja Hämeenkadun alapuolelle. Pysäköintilaitoksessa on maanalainen ajoyhteys P-Hämppiin ja mahdollisuus toteuttaa maanalainen ajoyhteys Frenckellin pysäköintilaitokseen.

Hankkeessa louhitaan kalliota vaihtoehdosta riippuen noin 350 000–525 000 kiintokuutiometriä. Ajoramppien kautta kuljetetaan työn aikana ramppialueen maa- ja kallioainesta sekä pysäköintihallien kalliolouhetta.

Hankkeen vaihtoehdot

Pysäköintilaitosvaihtoehtoja on kahdeksan. Vaihtoehdosta riippuen niissä on 1 000, 1 280 tai 1 440 autopaikkaa. Lisäksi on arvioitu tulevaa tilannetta ja vaikutuksia, mikäli Kunkun parkkia ei rakenneta (0-vaihtoehto).

Ajoyhteydet katuverkosta pysäköintilaitokseen ovat vaihtoehdosta riippuen joko Hämeenpuistossa, Satamakadulla tai Paasikivenkadulla. Hämeenpuistossa on lisäksi kolme eri ramppien sijoitusvaihtoehtoa; Hallituskadun ja Satamakadun välissä tai Tiiliruukinkadun ja Pyhäjärvenkadun välissä tai Puuvillatehtaankadun ja Satakunnankadun välissä. Kirkkokadulle on suunniteltu työmaa-aikaisena louhintareittinä toimiva väliaikainen ajoyhteys.

Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 4.11. klo 18-20

YVA-selostus on yleisön nähtävillä 15.10.–30.11.2015 seuraavissa paikoissa:

  • Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
  • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
  • Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1
  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
  • osoitteessa www.ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA

Lisäksi arviointien tarkemmat erillisraportit ovat luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA.

YVA-selostuksesta järjestetään kaikilla avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 4.11.2015 kello 18–20 Galleria Nottbeckissa, Finlaysonin alue, Media 54, Satakunnankatu 18, Tampere.  

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin ympäristöhallinnon Internet-sivuille tammi-helmikuussa 2016.

YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 30.11.2015 mennessä osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA

Pirkanmaan ELY-keskus, Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Tampereen kaupunki, Kaupunkikehitysryhmä/Keskustahanke, Veikko Vänskä, p. 040 594 0923, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi.

Sito Oy, Sakari Grönlund p. 0400 465 749, etunimi.sukunimi(at)sito.fi.

 


Alueellista tietoa