Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Koulutuksella ja ohjeistuksella parempaan ympäristöriskien hallintaan

Toiminnanharjoittajien on varauduttava ennakolta onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseen ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseen. Tästä ennaltavarautumisvelvollisuudesta on nyt valmistunut toiminnanharjoittajille tarkoitettu ohje (linkki alla). Ohjeen avulla toiminnanharjoittaja voi tarkastella oman toimintansa ympäristöriskejä kattavasti. Huolellisesti laadittu varautumissuunnitelma sekä parantaa riskien hallintaa että parhaassa mahdollisessa tapauksessa tuo toiminnanharjoittajalle jopa kustannushyötyä.

Ennaltavarautumisvelvollisuus on ympäristönsuojelulain 15 §:ään perustuva, ympäristöluvanvaraista toimintaa koskeva velvollisuus. Valtiolle ympäristölupavelvollisen toiminnanharjoittajan tulee laatia riskin arviointiin perustuva ennaltavarautumissuunnitelma. Sen sisältö, laajuus ja tarkkuus määräytyvät toiminnan luonteen perusteella. Varautumissuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos valvontaviranomainen arvioi, että toiminta, sen vaikutukset ja riskit eivät edellytä suunnitelman laatimista.  

Ohjeen laadinnasta sekä siihen liittyneestä ympäristöviranomaisten koulutuskierroksesta vastasi Hämeen ELY-keskus, joka oli saanut hankkeeseen ympäristöministeriön rahoitusta. Koulutuksessa tuli esille, että ympäristölupien myötä ympäristönsuojelun tila on Suomessa parantunut merkittävästi. Taloudellisen tilanteen heikentyminen ja yritysten henkilöstövähennykset voivat kuitenkin aiheuttaa ympäristönsuojelullisia riskejä, jos poikkeus- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen jää yritysten resurssien heikkenemisen myötä huonolle tolalle. Sen vuoksi ELY-keskus toivoo, että toiminnanharjoittajat hyödyntävät niiden tueksi laadittua ohjetta ja hyötyvät siitä toimintansa varautumista suunnitellessaan.

Lisätietoja

  • Ylitarkastaja Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 198, etunimi.p.sukunimi(at)ely-keskus.fi
  • Ohje (pdf, ymparisto.fi)

Alueellista tietoa