Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kokeiluohjelma vauhditti kiertotalouden yrittäjyyttä

Valtakunnallinen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma toi vuosina 2016-2018 uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille ympäristöalan yrityksille. Ohjelman avulla on käynnistynyt lähes 40 biomassojen käsittelyn, kierrätyslannoitteiden tuotannon tai vesienpuhdistuksen pilottia eri puolille Suomea.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on vauhdittanut kehitystä, jossa aiemmin jätteenä pidetystä materiaalista tulee hyödyllinen raaka-aine. Ohjelmasta suunnattiin yhteensä 8,2 miljoonaa euroa 39 tutkimus- ja kehityshankkeeseen eri puolille Suomea. Rahoituksen turvin yritykset ovat voineet testata tuotteitaan ja palvelujaan ennen niiden laajamittaista käyttöönottoa.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti Kokeiluohjelman kesäkuussa 2016. Sen hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

- Olemme tyytyväisiä ohjelmaan ja yritysten aktiivisuuteen. Kokonaan uusia yrityksiä on syntynyt, ja osa niistä pyrkii pilotoinnin myötä kansainvälisille markkinoille. Kokeiluohjelma on mahdollistanut myös uudenlaisen yhteistyön erityyppisten yritysten välillä ja tutkimustahojen kanssa, kertoo kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hankkeet kartalla

Lannoitteita, levää, kuivikkeita ja muita arvotuotteita

Rahoitetut hankkeet keskittyvät etupäässä biomassojen, kuten lannan, jätevesilietteiden tai biojätteen käsittelyyn ja niiden sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen. Moni toimenpide edistää myös paikallista yhteistyötä ja digitalisaatiota.

Esimerkiksi Oulussa Biometa Finland Oy kehittää täysautomaattista maatilakokoluokan biotuotelaitosta, jossa lannasta tuotetaan lannoitevalmisteita pelloille, kuiviketta kotieläimille sekä energiarikasta biokaasua.

Lohjalaisen Redono Oy:n tavoitteena oli selvittää, miten teollisuuden nestemäiset sivuvirrat saadaan hyödynnettyä vesiviljelyn kautta esimerkiksi levän kasvatuksessa. Esiselvityksen jälkeen yhteistyö jatkuu muun muassa panimoyrityksen kanssa.

Lahdessa Jokimaan Kaasu ja Kakka kokoaa raviradan ympärille Euroopassa ainutlaatuista kaupungin ja maaseudun yhteistyötä, jossa hevosenlannasta ja elintarvikeyritysten sivuvirroista tuotetaan biokaasua. Biokaasulaitos tarjoaa autoilijoille polttoainetta ja lähialueen viljelijöille lannoitteita.

Kärkihankkeiden loppuseminaari järjestetään 26.3. Helsingissä

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma oli yksi Juha Sipilän hallituksen kiertotalouden ja vesiensuojelun kärkihankkeista. Kärkihankkeiden tavoitteena on ollut edistää kestävää ruuantuotantoa ja liiketoimintaa sekä parantaa yhteiskunnan ravinne- ja energiaomavaraisuutta.  

- Moni rahoitetuista kokeiluista jatkuu vuoteen 2020 asti. Käynnissä olevista hankkeista on odotettavissa lisää uusia valtakunnallisia ja alueellisia ratkaisumalleja ravinteiden kierrättämiseen, Hanna Mäkimantila muistuttaa.

Ravinteiden kierrätyksen ja vesien- ja merenhoidon kärkihankkeiden loppuseminaari järjestetään Helsingissä 26.3. Seminaaria voi seurata suorana osoitteessa http://bit.ly/2W38gRo.

Lisätietoa

  • Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus puh. 0295 027 701, [email protected]
  • Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio Biström, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 400, [email protected]

Lista kaikista rahoitetuista hankkeista
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitetut-hankkeet

Katso videoesimerkit!
http://www.youtube.com/playlist?list=PLhst7fataqnsURkgulolV5B-9KK_bS_ik


Alueellista tietoa