Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)   

   


Koulutus- ja nuoriso-ohjaaja Veikko Niemi Kouvolan kaupungilta kertoi valtiovarain-
ministeriön kuntakokeilun/nuorisotakuun toimintasuunnitelmista.

23.9.2014  kokoontui  Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen Kouvolaan  joukko nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia pohtimaan Ohjaamo -toimintaa osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta.  ELY-keskuksen järjestämä informaatio- ja keskustelutilaisuuden tavoitteena oli antaa ajankohtaista tietoa sekä esitellä hyviä käytäntöjä  Ohjaamo-mallista. Tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille.

Ohjaamolla tarkoitetaan alle 30-vuotiaille suunnattua matalan kynnyksen monialaista palvelua, joka edellyttää nuorten parissa työskentelevien toimijoiden tiivistä monialaista yhteistyötä. Ohjaamo-mallissa ovat mm. kunnat, Työ- ja elinkeinotoimisto, Kela, oppilaitokset, kolmas sektori ja muut nuorten parissa työskentelevät toimijat. Myös yritysyhteistyön kytkeminen osaksi Ohjaamo-toimintaa on tärkeää.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden lisäksi olennainen osa Ohjaamo-toimintaa ovat sosiaalinen kuntoutus, ryhmätoiminnot ja muut nuorten ohjausta ja elämänhallintaa tukevat toiminnot.  Myös nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita Ohjaamossa. Ohjaamoilla voi olla monenlaisia ja -mallisia tapoja tuottaa palveluita paikkakunnan/alueen tarpeista ja verkostoista riippuen.

- Tilaisuudessa syntyi hyvää keskustelua ja prosessit etenevät, totesi  kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen, joka kertoi tilaisuudessa mm. tuoreimmat  ministeriöiden (OKM, TEM,  STM) tiedot Ohjaamo  -toiminnan osalta yhdessä asiantuntija Timo Hakalan kanssa.


Hyvinvointisuunnittelija Sanna Natunen Lappeenrannan kaupungilta kertoi myös
omalta osaltaan valtiovarainministeriön kuntakokeilusta.


Kohti ohjaamoa -esiselvitysprojektin tuloksia Jyväskylästä -aihetta valmistautuu
esittelemään KT, opettajankouluttaja Arja Pakkala (Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu). ELY-keskuksen
Ritva Kaikkonen ja Timo Hakala ovat lopettelemassa omaa esitystään.


Alueellista tietoa