Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kiskonjoki vapaaksi ja Karvianjoki kuntoon (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi Metsähallituksen vetämää EU:n 20 miljoonan euron LIFE FRESHABIT -hankkeen Lounais-Suomen toimia 2016-2022. Toimenpidealueena Varsinais-Suomessa on Kiskonjoki valuma-alueineen ja Satakunnassa Karvianjoki valuma-alueineen.

Lounais-Suomessa biologisena kohdelajina on raakku

Hankkeen Lounais-Suomen osio toteuttaa käytännön vesistökunnostuksia Kiskonjoen ja Karvianjoen Natura-alueiden uomassa ja valuma-alueilla sekä seuraa tehtyjen toimien vaikutuksia Natura-alueiden luontotyyppien ja lajien tilaan ja erityisesti simpukkalajeihin jokihelmisimpukkaan l. raakkuun ja vuollejokisimpukkaan. Tavoitteena on näissä vanhoissa raakkujoissa inventoida lajin nykytila ja selvittää mahdollisuus pelastaa kanta.  Raakun glokidiotoukka elää taimenissa ja lohissa ja lajin selviäminen edellyttää lohikalojen hyvää tilaa joissa.  

Hankkeessa tehdään laajoja käytännön kunnostuksia ostopalvelutöinä.  Yhteistyössä maanomistajan ja Vuorilinnan voiman kanssa tehdään Kiskonjoen Koskenkartanon koskeen ja ns. Hålldamin patoalueelle kaloille ohitustiet. Lisäksi tehdään kunnostuksia sivu-uomissa ja virkistysrakenteita Latokartanonkosken alueella. Karvianjoen alueella tehdään runsaasti luonnonmukaisia uomakunnostuksia.  Karvianjoen valuma-alueen toimista osa toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeessa ostetaan asiantuntijapalveluna METSO-markkinointipaketti tavoitteena löytää METSO-ohjelmaan soveltuvia pysyvän suojelun kohteita kohdevaluma-alueilta etenkin jokiuomien, Natura-järvien ja taimenpurojen varsilta. METSO-ohjelman kautta maanomistajilla on mahdollisuus saada verovapaa korvaus alueen puuston arvosta. Mahdollisuuksia ovat joko maakauppa valtiolle tai pysyvä rauhoitus (yksityinen suojelualue, johon sovitaan maanomistajan kanssa rauhoitussäädökset).

Hankkeelle palkataan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen kuudeksi vuodeksi päätoiminen projektikoordinaattori vuoden 2016 alkupuoliskolla. Lisäksi hankkeessa voidaan työllistää toinen henkilö osa-aikaisesti. Hankkeen kokonaisbudjetti Lounais-Suomessa on noin 1,7 miljoonaa euroa.

Hanketta tukevaa muuta rahoitusta haetaan

Hankkeen kansallinen rahoitus Lounais-Suomessa koostuu suurelta osin maa- ja metsätalousministeriön rahoista (kalatie- ja uomakunnostukset) sekä ympäristöministeriön METSO-ohjelman rahoista. Lisäksi EU edellyttää muiden kansallisten ja EU-rahoitusmekanismien käyttöä tukemaan hankkeen tavoitteiden laajempaa saavuttamista. Hankkeen tueksi pyritäänkin aktiivisesti löytämään rahoitusta muista rahoituslähteistä kuten maaseudun kehittämisohjelmasta (esim. LEADER). Tavoitteena on käynnistää Metsäkeskuksen kanssa elinympäristökunnostuksiin liittyvä luonnonhoitohanke ja saada Kiskonjoen alueella aikaan Turun yliopiston opinnäytetöitä.
 

Hankevastaava Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa
Ylitarkastaja Iiro Ikonen, p. 0295 022 869
iiro.ikonen(at)ely-keskus.fi
Luonnonsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liitteet

Kohdealueet ja kartat (pdf):
Tietoa Lounais-Suomen FRESHABIT-hankkeen kohdealueista
Kohdealuekartta_Karvianjoki
Kohdealuekartta_Kiskonjoki
Kohdealuekartta_Koko Suomi

Esite / yleisesittely (pdf):
Raakku (Metsähallitus)
FRESHABIT_yleisesittely_03122015


Alueellista tietoa