Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kirjalansalmen uuden sillan yleissuunnitelman yleisötilaisuus 13.1.2016 Paraisilla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Kirjalansalmen uuden sillan yleisötilaisuus järjestetään 13.1.2016 klo 18–19.30 Paraisten kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Rantatie 28. Tilaisuuteen on avoin kaikille hankkeesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa esitellään silta- ja tunnelivaihtoehtoja sekä tehtyjä selvityksiä, minkä jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskustella hankkeen suunnittelijoitten kanssa.

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin lokakuussa ja tähän mennessä on tutkittu vaihtoehtoisia sillan linjauksia ja siltatyyppejä sekä tunnelivaihtoehtoa. Eri vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu liikenteellisestä näkökulmasta, liikenneturvallisuuden, teknisen toteutettavuuden, rakentamis- ja ylläpitokustannusten ja melun osalta. Myös vaihtoehtojen vaikutuksia maisemaan, ihmisten liikkumiseen sekä tontteihin ja maankäyttöön on arvioitu. Luontoselvitykset, virtausmallinnukset sekä rakennuskantaselvitykset tehdään keväällä.

Siltalinjauksina on tutkittu sillan sijoittamista nykyisen sillan itä- tai länsipuolelle. Siltatyyppivaihtoehtoina on tutkittu vinoköysisiltaa ja liittopalkkisiltaa. Vinoköysisilta muistuttaa ulkonäöltään hieman riippusiltaa ja se muodostaisi selkeän maamerkin, kun taas liittopalkkisilta on ulkonäöltään tavanomainen.  Olemassa olevista silloista esim. Lövön silta on liittopalkkisilta. Vinoköysisillassa olisi vähemmän pilareita ja siten pidemmät jännemitat kuin liittopalkkisillassa. Vaihtoehdoissa on myös tarkasteltu erilainen pituusleikkauksia eli kuinka jyrkkä nousu sillalla on. Siltojen korkeusvaihtoehtoina on tarkasteltu 13, 16 ja 18 metrin alikulkukorkeutta. Kummassakin vaihtoehdossa siltaa on kaavailtu nykyistä siltaa leveämmäksi. Tiejärjestelyissä ei ole suuria eroja eri vaihtoehtojen välillä. Molemmissa vaihtoehdoissa huomioidaan kuitenkin mahdollinen liittyminen Kaarinan läntiseen ohikulkutiehen.  Tunnelivaihtoehdon osalta on selvitetty alustavia pituusleikkauksia, eli kuinka jyrkästi tie vie tunneliin, sekä tunnelin suuaukkojen sijoittumista.    

Tarkempaan suunnitteluun valittava vaihtoehto päätetään tammikuussa 2016. Yleissuunnitelma valmistuu kokonaisuudessaan lokakuussa 2016.  Ensimmäisiä luonnoksia siltavaihtoehdoista esitellään hankkeen nettisivuilla.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 0400 275 572

 


Alueellista tietoa