Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kirjalansalmen sillalle liikennöintirajoituksia sillan elinkaaren varmistamiseksi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Kirjalansalmen sillalle maantiellä 180 joudutaan asettamaan liikennöintirajoituksia, jotta voidaan turvata liikennöinti sillalla siihen saakka, että silta saadaan uusittua. Nopeusrajoitusta alennetaan 70 km/h ja raskaille ajoneuvoille asetetaan vähimmäisetäisyys 60 metriä. Rajoitukset osoitetaan liikennemerkeillä ja ne astuvat voimaan, kun liikennemerkit ovat asennettu tielle. Alustava aikataulu on tammikuussa 2015.

 Raskaiden ajoneuvojen välisellä etäisyydellä pyritään siihen, ettei sillalla olisi peräkkäin ja lähekkäin rekkoja ja saadaan siten paikallista kuormitusta sillalla vähennettyä. Tilanne on noussut akuutiksi ajoneuvoasetuksen muutoksen myötä, kun ajoneuvojen painot kasvoivat. Silta on ns. hallitun loppuun käytön -vaiheessa ja sillan käyttöiän arvioidaan päättyvän noin 2025–2030. Sillan uusiminen on pitkä prosessi ja tavoitteena on, että raskas liikenne pystyy liikennöimään sillalla vielä 10 vuoden kuluttua. Sillan teräsrakenteiden väsymiskuormitusta pitääkin rajoittaa, ettei jouduta vielä tiukempiin rajoituksiin.

Sillan kunto ei ole sinällään huono tarkasteltaessa esim. vesieristeitä ja pintamaalauksia, mutta sillassa on havaittu iästä johtuvaa vaurioitumista eli kantavien rakenteiden väsymistä. Tämä ei näy yhtä selkeästi kuin esim. repsottavat kaiteet, mutta on sillan kantavuutta heikentävä tekijä. Silta on suunniteltu 50–60 -luvun ajoneuvokuormituksen mukaan, mikä on huomattavasti pienempi kuin nykyisin. Sillassa on jatkuva monitorointi, jolloin sen rasitustilaa voidaan seurata jatkuvasti. Keväällä sillalle on lisäksi tulossa automaattinen ajoneuvojen massojen mittaus. Mikäli nyt tarvittavia rajoituksia ei noudateta ja sillan vaurioituminen jatkuu yhä nopeammin, rajoituksia on valitettavasti kiristettävä ja liikenteenvalvontaa lisättävä. Painorajoitus on ko. sillan tapauksessa viimeinen keino.

Saaristotiellä sijaitseva Kirjalansalmen silta on vuonna 1964 valmistunut riippuköysisilta. Nykyisen sillan pituus on 287 m ja alikulkukorkeus 11 m. Liikennemäärä sillalla on noin 10 600 ajon./vrk, josta raskaita ajoneuvoja on noin 610 kpl. Kesäaikana liikennemäärät kasvavat noin 15 % lisäten sillan liikennekuormitusta. Saaristotie on ainoa yhteys Turunmaan saaristoon. Paraisten teollisuuden merkitys on suuri koko maalle, sillä mm. rakentamisessa käytettävän betonin raaka-aineena oleva sementti tulee lähes yksinomaan Paraisten tuotantolaitoksilta. Silta on uusittava viimeistään 15 vuoden kuluessa. Siltaa ei kannata korjata, sillä se olisi kalliimpaa kuin uuden rakentaminen. Uuden sillan rakentamisprosessi on pitkä sisältäen yleissuunnittelun, mahdollisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), vesilain mukaiset luvat, tie- ja rakennussuunnittelun ja rakentamisen. Yleissuunnittelu käynnistyy keväällä 2015. Hankkeen jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin jatkossakin erillisrahoitusta.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207 ja siltainsinööri Jari Nikki, p. 0400 821 596


Alueellista tietoa