Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kevään kelirikkokausi on alkanut Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 
 

Liikenneviraston valtakunnallinen kelirikkoennuste on valmistunut viime syksyn ja alkutalven sääolosuhteiden perusteella. Kaakkois-Suomessa kelirikkoa ennustetaan esiintyvän keskimääräistä enemmän, kuitenkin kelirikon esiintymisessä voi olla alueellisia eroja. Poikkeukselliset talviolosuhteet ovat vaurioittaneet päällysteitä normaalia enemmän. Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millainen kevään kelirikosta muodostuu.

Sateisen syksyn takia teiden rungot olivat märkiä ennen talven pakkaskauden alkua ja tierungon jäätymistä. Talven jatkuttua lauhana ja sateisena etenkin päällystetyt tiet ovat kärsineet normaalia enemmän. Kaakkois-Suomessa on odotettavissa päällystetyillä teillä tavanomaisempaa enemmän reikiintymistä ja vaurioita.

Kelirikkovaroitusmerkit varoittavat kelirikkoalttiista teistä

Kelirikon vaikeus riippuu ratkaisevasti kevään säistä. Aurinkoiset ja tuuliset päivät yöpakkasineen kuivattavat tienrunkoa ja siten helpottavat kelirikkotilannetta. Sateet ja tämän myötä nopea roudan sulaminen puolestaan vaikeuttavat tilannetta pehmentämällä sorateiden pintaa. Kevään edistymisen myötä tiestöllä voi syntyä päivittäin yllättäviä vaurioita, mikä edellyttää erityistä varovaisuutta ajoneuvojen kuljettajilta. Kaakkois-Suomessa routa on alkanut jo paikoitellen sulaa, ja tämän vuoden kelirikkoaika on alkanut selvästi normaalia aikaisemmin. Kaakkois-Suomessa kelirikkokausi kestää yleensä toukokuun puoleenväliin. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoalttiista teistä teiden alkuun asennettavilla kelirikkovaroitusmerkeillä. Merkkien asentaminen on alkanut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiestöllä etenkin yksittäisten routanousujen takia.

Kelirikko voi ilmentyä pintakelirikkona ja runkokelirikkona. Kelirikko alkaa yleensä pintakelirikolla. Soratien pintakerroksen nopeasti sulaessa sulamisvesi poistuu pääosin haihtumalla. Tällöin soratien pinta pehmenee ja tien pinta voi olla erittäin vetinen. Tierungon sulamisen myötä kelirikko voi muuttua paikoitellen myös runkokelirikoksi, toisin sanoen tien rungon kantavuus heikkenee merkittävästi. Painorajoituksia käytetään pienentämään runkokelirikon aiheuttamia haittoja ja suojaamaan tietä vaurioitumiselta.

Kaakkois-Suomessa soratiestöllä kelirikko esiintyy pääosin pintakelirikkona. Runkokelirikkoa esiintyy nykyään ainoastaan yksittäisinä silmäkkeinä, koska sorateiden kantavuutta ja kuivatusta on parannettu systemaattisesti vuosittain. Tästä johtuen Kaakkois-Suomen yleisille teille ei ole tarvinnut asettaa painorajoituksia viime vuosina. Tienkäyttäjiltä toivotaan malttia liikennöitäessä pahimpina kelirikkoaikoina, jotta vältyttäisiin painorajoituksilta. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa liikennettä vaarantavista vaurioista Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24 h/vrk).

Talven kohtalaisesta lumimäärästä huolimatta Kaakkois-Suomessa tulvatilanteesta tulee helppo, varsinkin jos keväällä sateet jäävät vähäisiksi. Kevään myötä lumien sulamisvesien alkaessa virrata, sivuojissa vettä voi nousta jäisten maanteiden sivuojien tierumpujen kohdilla myös sorateille. Tierungon kuivatuksen parantamisessa ratkaiseva rooli on etenkin sivuojissa olevien tieliittymien rumpujen kunnossapito, joiden aukipitämisestä vastaa yksityinen tienpitäjä tai liittymänomistaja.

Reaaliaikainen painorajoitustilanne internetissä

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy Liikenneviraston Internet sivuilta: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/.

Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalta p. 0200 2100 ja ELY-keskuksen aluevastaavilta (Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020600).

 


Alueellista tietoa