Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kestävän elämäntavan yhteistyöryhmä KYKY asetettu (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus on asettanut Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmän KYKYn vuosille 2017 - 2019. Ryhmässä on mukana edustus yli 30 organisaatiosta. Mukana on niin uusia henkilöitä kuin jo kymmenen vuotta yhteistyöryhmässä toimineita konkareita. Käynnistyvä toimikausi on KYKY-ryhmän neljäs.

KYKY-ryhmä toimii tiedon ja ideoiden vaihdon areenana, konkreettisen yhteistyön käynnistäjänä sekä kestävään elämäntapaan liittyvän asiantuntemuksen kokoajana ja esiintuojana Keski-Suomessa. Tarkoituksena on tukea eri toimijoita kestävään kehitykseen liittyvässä edistämistyössä.

KYKY-ryhmän puheenjohtajuus kiertää edellisellä toimikaudella nimitetyn kehittämiskeskusverkosto KETOn jäsenillä. Vuonna 2017 vetovastuussa on Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE. Muita KETO-verkoston jäseniä ovat Keski-Suomen museo, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Jyväskylän luontokoulu/Mankolan yhtenäiskoulu ja Jyväskylän yliopiston tiedemuseo/Keski-Suomen luontomuseo.

– KETO-verkostoon voi olla yhteydessä käsiteltäviksi toivottavien teemojen merkeissä. KYKY-ryhmää kootessa esille nousivat YK:n uudet Agenda2030 -tavoitteet. Haluamme korostaa kaikkien kestävän kehityksen osa-alueiden huomioimista ekologisista kulttuurisiin vaikutuksiin, unohtamatta sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia. On hienoa, että uudelle toimikaudelle saatiin laaja kirjo eri toimijoita myös perinteisen ympäristökasvatuksen ulkopuolelta, sanoo lehtori Tarja Hyötyläinen POKEsta. 

Ympäristökasvatuksen tai -tietoisuuden yhteistyöverkostoja toimii nykyisin melko kattavasti eri puolilla Suomea.

– Tässä suhteessa Suomi kulkee hyvässä tahdissa kansainvälisiinkin prosesseihin peilaten. YK:n alaisen UNESCOn julkaisemassa kestävän kehityksen kasvatuksen toimintasuunnitelmassa esitetään toiminnalle viisi prioriteettialuetta. Yksi niistä koskee juuri paikallistason verkostoja, jotka tuovat yhteen erityyppisiä tahoja, kertoo ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

KYKY-ryhmään voidaan ottaa jäseniä myös kesken toimikauden.

Lisätietoja:

KYKY-ryhmän puheenjohtaja Tarja Hyötyläinen, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, p. 040 7400 385, [email protected]

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 669, [email protected]

KYKY-ryhmän varapuheenjohtaja Anna Sarkkinen, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, p. 040 593 854, [email protected]

KYKY-ryhmän Facebook-sivu: www.facebook.com/kykyryhma

Liite: KYKY-ryhmän jäsenet ja varajäsenet toimikaudella 2017 - 2019 (pdf)


Alueellista tietoa