Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Keski-Suomen virtavesikunnostuksissa vilkas syksy (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maakuntamme virtavesien kunnostus kohti hyvää ekologista tilaa jatkuu vilkkaana. Keski-Suomen ELY-keskus yhteistyössä kuntien, kalataloustoimioiden ja paikallisten aktivistien kanssa jatkaa virtavesiympäristöjen monimuotoisuuden elvyttämistä. Uusia suunnitelmia laaditaan ja luvan saaneita hankkeita totetutetaan.

Työt alkavat virtavesikunnostuskohteilla Jämsässä
Maastotyöt Eväjärven reitin virtavesikunnostuskohteella aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa. Eväjärven kohteen valmistuttua siirrytään Nytkymenjoelle, jossa kunnostustyöt jatkuvat tarvittaessa vuonna 2016. Syksyn 2015 maastotöitä jatketaan joulukuun alkuun saakka, mikäli jää- ja vesiolosuhteet sen sallivat. Kaikkiin rannanomistajiin, joiden alueella joudutaan kunnostustöiden vuoksi liikkumaan, otetaan yhteyttä ennen töiden alkua. Tähän liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä työnjohtoon.

Jämsän ja Oriveden alueella virtaavan Eväjärven reitin kunnostus aloitettiin viime vuonna, jolloin valmistuivat Myllypuron, Mäntyskosken ja Vilkkilänkosken yläosan työt. Vilkkilänkosken rannalla sijainnut kalankasvatuslaitos on opettanut toimintansa, ja laitoksen maisemointityö on suoritettu kunnostuksen yhteydessä. Kunnostusvaikutusten seuraamiseksi kosken yläpuoliseen Myllyveteen on asennettu automaattinen vedenkorkeusmittari. Hankkeesta on vielä kunnostamatta kolme koskea. Eväjärven reitin kunnostuksen rahoittavat Jämsän kaupunki, Längelmäveden kalastusalue, alueen osakaskunnat ja ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut.

Nytkymenjoki on uusi kunnostuskohde. Nytkymenjoki laskee Jämsän Nytkymenjärvestä Partalan kylän kautta Päijänteen Olkkolanlahteen. Kunnostustoimia tehdään Hukkalan-, Kivelän-, Jopotin-, Sähäkän-, Juvenin-, Kinkki- ja Jokelankoskella. Nytkymenjoen kunnostustyöt rahoittavat Jämsän kaupunki ja ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut.

Molemmat kunnostushankkeet ovat tulleet vireille paikallisten osakaskuntien aloitteesta. Hankkeiden suunnittelusta ja maastotöiden toteuttamisesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Kohteet sisältyvät Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaan vuosille 2010–2015. Vesienhoidon toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa maakunnan pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan.

Lisäksi on meneillään Pirttijärven vedenpinnan nostohanke ja siihen nivoutuva Leukunjoen virtavesialueiden kunnostus Kivijärvellä. Pirttijärven vesittyvät alueet on raivattu puustosta viime kesän kuluessa. Parhaillaan tehdään valmistelutöitä Pirttijärven vesien johtamiseksi sen alkuperäisen lasku-uomaan. Varsinainen virtavesikunnostus pyritään toteuttamaan vuonna 2016.

Suunnitteluvaiheessa Kupanjoki (Keuruu) ja Vesangan reitti (Jyväskylä)
Toukokuussa valmistui Keuruun Kupanjoen virtavesien kunnostussuunnitelma. Hanke esiteltiin yleisötilaisuudessa Keuruulla. Hankealueella on 17 kunnostettavaa virtavesialuetta, joiden yhteispituus on runsaat 3 km.

Vuoden loppuun mennessä valmistuu myös Vesangan reitin (Vähä-Vesankajärvi – Muuratjärvi) virtavesien kunnostussuunnitelma. Siihen sisältyy 12 kosken tai koskijakson kunnostaminen sekä vapaan jokijatkumon muodostaminen Päijänteen ja Vesankajärven välille.

Kupanjoen ja Vesankajärven reitin hankkeita edistetään yhteistyössä alueiden kuntien, kalataloustoimijoiden ja muiden asianosaisten kanssa. Hankkeet voivat edetä suunnitteluvaiheesta toteutukseen, kun niillä on toteutuslupa ja rahoitus. Sekä Kupanjoki että Vesankajärven reitti sisältyvät ehdotukseen Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2016–2021.

Liitteenä Anssi Elorannan valokuvia:
Vilkkilänkoski_Eväjärvi ( jpg, 2,11 Mt)
Ylä Saukkolanjoki_Vesangan reitti (jpg, 1,69 Mt)


Lisätietoja:
Pasi Perämäki, 040-822 71 40 (työnjohto; Keski-Suomen ELY-keskus)

Anssi Eloranta, 040-559 29 58 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Mari Nykänen, 0295 024 581 ( Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut) 


Alueellista tietoa