Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan Keski-Suomessa oli syys­kuun lopussa 20 664 työtöntä työnhakijaa, 848 enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 337 404, viime vuoden syyskuuhun verrattuna 22 856 enemmän. Vuosimuutoksen suunta on ollut kasvava lähes kaikissa ELY-keskuksissa, sillä parempaan suuntaan vuodentakaisesta tilanteesta on edetty ainoastaan Kainuussa ja Ahvenanmaalla.

Syksyn kausivaihtelulle tavanomaisesti työttömyys laskee elo­kuusta syyskuulle. Niin tapahtui tänäkin vuonna. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa elokuuta vähemmän kaikissa ELY-keskuksissa, vain Ahvenanmaan maakunnassa koettiin hienoista kasvua. Keski-Suomessa työttö­mien työnhakijoiden määrä laski elokuusta 1 027:llä ja koko maassa 9 310:llä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli syyskuun lopussa Keski-Suomessa 16,1 %. Maakunta jatkoi valtakunnan vai­keimpana työttö­myysalueena. Lähimpänä Keski-Suomea olivat Lappi (15,9) ja Pohjois-Karjala (15,6 %). Paras tilanne oli Ahvenanmaalla (3,6) ja Pohjanmaalla (8,3 %). Keski-Suomi on kahdeksan prosentin tuntumassa ollut viimeksi neljännesvuosisata sitten, vuoden 1991 alussa ennen 90-luvun suurta lamaa. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työ­voimasta oli syyskuun lo­pussa 12,8 %.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita syyskuun lopussa 36 890, joista työttömiä työnha­ki­joita 20 664. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 813 ja työvoiman ulkopuolella olevia 6 954. Lyhen­nettyä työviikkoa teki 459 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 212. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 102 vähemmän kuin elokuussa ja 232 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

Avoimet työpaikat
Syyskuun aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli 2 795 avointa työpaikkaa, 161 enemmän kuin elokuussa ja 349 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Syyskuun avoimista työ­pai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 674. Työpaikkoja täyttyi syyskuun aikana 585 työpaikkaa ja 1 227 työpai­kan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 981.Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa syyskuun aikana neljätoista ja koko maassa kymmenen.

Työttömyyden rakenne
Äänekosken seutukunnan syyskuun lopun työttömyysaste 17,9 % oli Keski-Suomen korkein ja koko maan kolmanneksi korkein seutukuntakohtainen työttömyysaste. Keski-Suomen seutukuntien matalin työt­tömyysaste oli Keuruun seutukunnan 13,8 %.

Keski-Suomen korkeimmat kuntakohtaiset työttömyysasteet syyskuun lopussa olivat Karstulassa (19,3) ja Saarijärvellä (19,1 %). Maakunnan parhaimmistoa edustivat Muurame (11,2) ja Kyyjärvi (12,9 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa naisia 9 101 (44,0 %) ja miehiä 11 563 (56,0 %). Työttömiä naisia oli 555 ja työttömiä miehiä 472 vähemmän kuin elokuussa. Viime vuo­den syys­kuuhun verrattuna työttömiä naisia oli 414 ja työttömiä miehiä 434 enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski Keski-Suomessa elokuusta kaikilla koulutusasteilla, yli 60-vuotiaita lukuun ottamatta kaikissa ikäryhmissä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä lukuun ottamatta myös kaikissa ammattiryhmissä. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna muu­toksen suunta on sen sijaan ollut pääosin kasvava.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 (pdf)

Lisätietoja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Lea Goyal, p. 0295 024 537

Keski-Suomen TE-toimisto
Johtaja Tuula Säynätmäki, p. 0295 046 050
Palvelujohtaja MInna Heino, p. 0295 046 020
- työnvälitys- ja yrityspalvelut
Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen, p. 0295 046 183
- osaamisen kehittämispalvelut
Palvelujohtaja Leena Kauhanen, p. 0295 046 064
- tuetun työllistämisen palvelut

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alueellista tietoa