Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Työnhakijat

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa oli marras­kuun lopus­sa 21 069 työtöntä työnhakijaa, 544 enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työt­tömiä työn­hakijoita oli 342 106, viime vuoden marraskuuhun verrattuna 15 600 enemmän. Vuodentakaista ti­lannetta parempiin työttömyyslukuihin päästiin ainoastaan Kainuussa ja Ahvenanmaalla.

Työttömyys lisääntyi koko maassa ja useimmissa ELY-keskuksissa myös kuluvan vuoden loka­kuusta. Muutos on syyskaudelle tavanomainen. Keski-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita 420 ja koko maassa 4 431 enemmän kuin kuukautta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli marraskuun lopussa Keski-Suomessa 16,4 %, tälläkin kertaa ELY-keskusten korkein.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli marraskuun aikana 2 366 avointa työpaikkaa, lokakuuhun verrattuna 121 vähemmän, mutta viime vuoden marraskuuhun verrattuna 537 enemmän. Marraskuun avoimista työ­pai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 336. Marraskuun aika­na täyttyi 265 työ­paikkaa ja 1 246 työpai­kan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 907.

Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa marraskuun aikana kuusitoista ja koko maassa yksitoista.

Työttömyyden rakenne

Keski-Suomen seutukuntien korkein työttömyysaste marraskuun lopussa oli Saarijärven-Viitasaaren seu­tukunnan 18,8 %. Seuraavina olivat Äänekosken (18,0) ja Jämsän (17,6 %) seutukunnat. Koko maan 70 seutukunnasta Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan työttömyysaste oli kolmanneksi korkein, Äänekosken seutukunnan viidenneksi korkein ja Jämsän seutukunnan seitsemänneksi korkein. Keski-Suomen seutukun­tien matalin työt­tömyysaste kirjattiin Keuruun seutukun­nassa (14,1 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli marraskuun lopussa alle 25-vuotiaita nuoria 2 981, loka­kuu­hun verrattuna 20 ja viime vuoden marraskuuhun verrattuna 73 enemmän. Yli 50-vuotiaita oli Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista 8 287, lisäystä lokakuusta 144 ja viime vuoden marraskuusta 222.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Keski-Suomessa marraskuun lo­pus­sa 7 764, lokakuuhun verrattuna 115 ja viime vuoden marraskuuhun verrattuna 928 enemmän.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2015 (pdf)

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Yksikön päällikkö Marja Pudas, p. 0295 024 586

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020
työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183
osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064
tuetun työllistämisen palvelut

Seuraava eli työllisyyskatsaus 31.12.2015 julkaistaan keskiviikkona 27.01.2016.


Alueellista tietoa