Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2013 Toivolan Vanhalle Pihalle (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä MAKU on myöntänyt vuoden 2013 Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon Toivolan Vanhalle Pihalle. Valitsijoiden mielestä Toivolan Vanha Piha on hieno esimerkki resurssiviisaasta kunnostus- ja toimintamallista, jossa museo- ja liiketoiminta yhdistyvät saumattomasti toisiinsa.

Toivolan Vanhassa Pihassa toimivat rinta rinnan alkuperäisiä ominaispiirteitä kunnioittaen ja taiten kunnostetut, edelleen kunnostettavat ja museoina toimivat puurakennukset ja niihin liittyvä piha-alue. Tämän kokonaisuuden kehittäminen on edellyttänyt laajapohjaista, pitkäjänteistä ja ennakkoluulotonta viranomais- ja toimijayhteistyötä, vankkaa perinnerakentamisen osaamista ja rohkeutta yritys- ja toimintamallin kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toteuttamisessa ja toiminnassa hyödynnetään myös oppilaitosyhteistyötä. Pihan rakennuksissa toimivat käsityöyrittäjät ja Kahvila Muisto ovat iso osa Toivolan Vanhan pihan taikaa.

Toivolan Vanhassa Pihassa pidettävät erilaiset tapahtumat puolestaan lisäävät tietoisuutta keskisuomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja vanhasta rakennuskannasta. Piha on elämyksellinen ja muuntuva, arvostaa historiaa sekä tuo käsityöläisyyttä tähän päivään. Nykyinen käyttötapa varmistaa myös kohteen arvojen säilymisen.

Toivolan Vanha Piha on onnistunut esimerkki siitä, että suojeltuun rakennettuun ympäristöön voi kehittää ympäristön arvoja hyödyntävää, menestyvää liiketoimintaa.

Kunniakirja Huopanankosken hankekokonaisuudelle

MAKU-ryhmä myönsi lisäksi kunniakirjan Viitasaaren Huopanankosken hautomo, kulttuuripolku ja kalastushistoriallinen näyttely -hankekokonaisuudelle. Hautomo-hankkeessa kunnostettiin kulttuuri- ja kalastushistoriallisesti arvokas vanha kalahautomorakennus arvoiseensa käyttöön. Rakennukseen tehdyt näyttelyt on sovitettu hautomoon sen ominaispiirteet ja kalustus säilyttäen ja vanhaa kunnioittaen. Huopanan koulu on kutsuttu itseoikeutettuna näyttelyihin ja tapahtumiin, mikä tekee hankkeesta myös erinomaista kulttuuriympäristökasvatustyötä. Hankkeessa perustettiin myös kosken molemmille puolille yhteensä kilometrin mittainen kulttuuripolku infotauluineen.

Hankekokonaisuus on hieno esimerkki siitä, kuinka arvokkaita tuloksia voidaan saada aikaan laajan verkoston yhteistyön avulla. Kulttuuripolku ja kalastushistoriallinen näyttely lisäävät tietoisuutta Huopanankosken valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä. Näyttely on valtakunnallisestikin merkittävä täydentäessään kalahautomotoiminnan historiaa kuvaavana näyttelynä kolmen sisämaan kalastusmuseon kokonaisuutta.

MAKU-ryhmä jakaa palkinnon kuudennen kerran

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto ja kunniakirja luovutetaan palkituille keskiviikkona 4. joulukuuta klo 10 Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Kuudennen kerran jaettavan palkinnon jakaa Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmä MAKU.

Kulttuuriympäristöpalkinnon tavoitteena on nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia ja osaajia. Palkintona on korpilahtelaisen emaloija-metalliseppä Ulla Huttusen tekemä uniikkilaatta.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi kerättiin avoimella kyselyllä lokakuun ajan. Ehdokkaat edustivat kulttuuriympäristön eteen pitkäjänteisesti työskennelleitä yksityishenkilöitä ja yhdistyksiä/yrityksiä, jotka toiminnallaan edistävät kulttuuriympäristöasioita tai toimivat arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Ehdokkaina oli myös yksittäisiä kulttuuriympäristökohteita, joissa on tehty merkittävää työtä säilyttämisen, hoidon ja toiminnan eteen sekä kulttuuriympäristön hoito- ja kunnostushankkeita. Tasokkaassa kilpailussa olivat ehdolla myös Antero Mankki, Leivonmäki-Seura ry, Kuhmoisten rakennusperintöpäivät 7.–8.9.2013, Margo Saxberg sekä Päistärkosken mylly / Paavo Marja-aho.

Lisätietoja:

Tiia Seppänen, tiia.seppanen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 918

Luonto ja kulttuuriympäristöt -yksikön päällikkö Päivi Halinen, paivi.halinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 732

Arkkitehti Liisa Bergius, liisa.bergius(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 727


Alueellista tietoa