Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kesän tiemerkintätyöt ovat käynnissä Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Tiemerkintätyöt ovat olleet Pirkanmaalla käynnissä vasta toukokuun lopulta lähtien, sillä alkukesän poikkeuksellisen kehnot sääolosuhteet viivästyttivät töiden aloittamista tavanomaisesta. Uusiin tiemerkintöihin ja niiden ylläpitoon käytetään Pirkanmaalla rahaa tänä vuonna noin 1,8 miljoonaa euroa.

Alkukesän tiemerkintätyöt aloitettiin pienmerkintätöistä, joita ovat muun muassa suojateiden, nuolien, heräteraitojen ja nopeusrajoitusmerkintöjen uudelleen maalaus. Suojatiet ja pyöräteiden jatkeet kunnostetaan tiemerkinnöin viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Maanteiden muut pienmerkinnät kunnostetaan syyskuun loppuun mennessä.

Pääteiden osalta tiemerkintöjen ylläpitotyöt valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Vähäliikenteisten teiden tiemerkintöiden tulee olla valmiina syyskuun lopussa. Päällystyskohteiden tiemerkinnät ovat pääsääntöisesti valmiina 2–3 viikon kuluttua päällystyskohteen valmistumisesta. Reuna- ja keskiviivamerkintöjen ohella tiemerkintöihin oleellisesti liittyviä täristäviä jyrsintöjä tehdään enimmäkseen leveille ja vilkasliikenteisillä tieosuuksille.

ELY-keskuksen sopimusalueeseen kuuluu kaikkiaan noin 3200 ajoratakilometriä ylläpidettävää tiemerkintäverkkoa. Tänä vuonna kilpailutetun, Pirkanmaan uuden 2017–2019 tiemerkintöjen palvelusopimuksen voitti Cleanosol Oy.

Vaahto tiellä varoittaa tuoreesta tiemerkinnästä

Tiemerkintätyöstä voi hetkellisesti aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkintätyöt lähes aina käsityönä.

Tiemerkintätyöstä varoitetaan tiemerkintäkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla. Lisäksi vähäliikenteisten teiden maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkä, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon. Pääteiden tiemerkinnät ylläpidetään massalla. Uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua.

Uudelleenpäällystyskohteiden nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Ossi Saarinen, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 036 292 

Alueellista tietoa