Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kesän aikana selvitetään metsäojitusalueiden soveltuvuutta tulvavesien pidättämiseen (Pohjalaismaakunnat)

Kyrönjoen ja Lapuanjoen valuma-alueilla jatketaan uusien keinojen etsimistä tulvavesien pidättämiseen valuma-alueella. Aikaisempina vuosina on kartoitettu mm. käytöstä poistutuvien turvetuotantoalueiden soveltuvuutta valumavesien pidättämiseen. Tänä kesänä hanketta jatketaan metsäojitusalueiden osalta. Kesä-elokuun aikana Kyrönjoen ja Lapuanjoen valuma-alueilla selvitetään mahdollisuuksia vedenpidätyksen lisäämiseen metsäojitusvaltaisilla osavaluma-alueilla.

Valumavesien pidättäminen metsäojitusalueilla tasoittaa valuntaa suurempiin vesistöihin ja vähentää näin tulvariskejä. Vedenpidätys voitaisiin toteuttaa ojituskäytäntöjä muuttamalla sekä muokkaamalla vesiensuojelurakenteita kuitenkin siten, että metsätalouden kuivatustarpeita ei vaaranneta. Kesän aikana kartoitetaan muutama soveltuva esimerkkialue, joille tehdään alustavat suunnitelmat ja laskelmat vedenpidättämisen mahdollisuuksista. Tässä vaiheessa toimenpiteitä ei ole vielä tarkoitus toteuttaa, vaan arvioidaan vain toimenpiteiden mahdollisuudet. Mahdollinen toteutus voisi tapahtua esimerkiksi kunnostusojituksien yhteydessä. Maanomistajiin ja metsäalan toimijoihin, joita suunnittelu voisi koskea, tullaan ottamaan yhteyttä aiheeseen liittyen.

Selvitystä koordinoi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja rahoituksesta vastaavat Kyrönjokirahasto, Lapuanjokirahasto sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Selvitystyön tekevät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen harjoittelijat Saija Muotio ja Kaius Oljemark yhteistyössä OTSO-metsäpalvelujen, TAPIO:n ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Veden pidättäminen valuma-alueella on yksi keskeisistä Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulva­riskien hallintasuunnitelmiin kuuluvista toimenpiteistä. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada vanhoille turvetuotan­toalueille sekä metsä- ja maatalouteen veden pidätysalueita Kyrönjoen vesistöalueella yh­teensä vähin­tään 800 hehtaaria ja Lapuanjoen vesistöalueella noin 400 hehtaaria.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
  • Harjoittelija Kaius Oljemark, puh. 0295 027 623
  • Harjoittelija Saija Muotio, puh. 0295 027 651
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Alueellista tietoa