Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kesän 2013 sinilevätilanne oli melko tavanomainen Pirkanmaan seurantapaikoilla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Leväkausi on päättymäisillään ja useimmilta rannoilta leväesiintymät ovat jo hävinneet. Kesän sinilevätilanne oli yleisesti melko tavanomainen aiempiin vuosiin verrattuna.

Menneenä kesänä pitkäkestoisia ja runsaita sinileväkukintoja esiintyi muutamalla seurantapaikalla. Pahin levätilanne oli edellisvuosien tapaan Kangasalan Kirkkojärvellä. Kirkkojärven lisäksi sinilevää esiintyi runsaimmin ja yleisimmin Pyhäjärvellä. Havaintopaikoista 13 säilyi levättöminä koko kesän ajan.

Yleisimmin sinilevää esiintyi heinä-elokuun vaihteessa ja elo-syyskuun vaihteessa. Runsaita leväesiintymiä havaittiin eniten elo-syyskuun vaihteessa.

Alkukesän melko rauhalliseen ja tavanomaiseen levätilanteeseen teki poikkeuksen kesäkuun viikko 26, jolloin havaittiin kesän ainoat erittäin runsaat leväesiintymät Kangasalan Kirkkojärvellä ja Roineella. Viikolla 26 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sai myös useita kymmeniä yleisöhavaintoja runsaista tai erittäin runsaista leväesiintymistä ympäri Pirkanmaata. Eniten yleisöhavaintoja kyseisellä viikolla tuli Längelmävedeltä.

Leväseurannan ulkopuolisia havaintoja sinileväesiintymistä Pirkanmaan ELY-keskukselle tuli kesän aikana eniten Mallasvedeltä, Längelmävedeltä ja Pyhäjärveltä.

Tutkituissa levänäytteissä esiintyi eniten Anabaena ja Microcystis-sukuihin kuuluvia sinilevälajeja. Kyseisiin sukuihin kuuluvat lajit ovat sisävesissä yleisiä sinileviä, jotka voivat muodostaa myrkyllisiä kantoja.

Valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluu yli 300 pysyvää havaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja merialueilla. Pirkanmaan alueelta oli mukana 39 havaintopaikkaa, jotka edustavat rehevyydeltään, kooltaan ja vedenlaadultaan erityyppisiä järviä. Levämäärät voivat vaihdella eri järvissä ja järven eri osissakin riippuen sääolosuhteista. Seurannan tarkoituksena oli antaa yleiskuva levätilanteesta erityyppisissä järvissä.

Lisätietoja:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Levähavaintopaikat Pirkanmaalla

Levätilanne Pirkanmaalla

Leväkatsaukset

Leväarkisto


Alueellista tietoa