Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kesän 2013 päällystystyöt valmistuvat (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Viimeiset päällystystyöt valmistuvat Vaasan seudulla aikataulun mukaisesti syyskuun loppuun mennessä. Siipyyn ja Isojoen seudulla työt valmistuvat lokakuun puoleen väliin mennessä.

Kesän 2013 aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella maanteitä päällystettiin noin 270 km ja kevyen liikenteen väyliä 20 km.  Liikennevirasto myönsi päällysteisiin ja tiemerkintöihin yhteensä 14,7 miljoonaa euroa. Rahoitusta saatiin lisättyä ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen sisäisin siirroin, jolloin ELY-keskuksen alueella näihin ylläpitotöihin käytettään yhteensä 16 milj. euroa.

Skanska Asfaltti Oy saa vuoden 2013 tienpäällystysurakan maanteiden päällystyöt päätökseen aikataulun mukaisesti syyskuun loppuun mennessä. Viikolla 39 päällystetään vielä Vaasan yhdystietä Kotirannan kiertoliittymän ja Gerbyn välillä, jolloin oikaistulle pinnalle tehdään lopullinen ns. hiljainen päällystekerros. Samalla viikolla tehdään Laihialla vielä risteyksien päällysteiden korjaustöitä.

Alueen eteläosassa urakoiva NCC Roads Oy saa päällystystyönsä päätökseen lokakuun puoleen väliin mennessä Härkmeren, Siipyyn ja Hedenin välillä sekä Isojoen, Vanhakylän ja Päntäneen alueella.

 

Vuoden 2014 päällystysohjelmaa valmistellaan parhaillaan Liikenneviraston tulosohjauksen mukaisesti. Alustavan tiedon mukaan ensi vuonna päällysteisiin ja tiemerkintöihin olisi käytettävissä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella noin 14,0 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2013 ja sisäiset rahoituksen siirrot huomioiden 2 miljoonaa euroa vähemmän. Päällysteiden rahoitus laskee koko maassa vuodesta 2013 vuoteen 2014 noin 4 % (6 milj. euroa). Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella alustava päällystysohjelma jää 150 - 200 km pituiseksi vuonna 2014. Päällystettyjä maanteitä on 6000 km, joista 380 km rappeutuu vuosittain.

Liikenneviraston mukaan ylläpidon (päällysteet, tiemerkinnät) ostovoima laskee vuodesta 2012 vuoteen 2017 eri liikennemuodoissa 7-12 %. Ostovoima laskee eniten tienpidossa, huolimatta vuosien 2016 - 2017 mahdollisesta lisärahoituksesta. Supistukset kohdennetaan toimiin, joiden vaikutukset koko liikenteen kannalta ovat mahdollisimman pienet. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. vähäliikenteisten ratojen ylläpitokorjaukset, vähäliikenteisten maanteiden päällysteiden uusimiset ja sorateiden kelirikkokorjaukset minimoidaan. Päällystettyjen teiden paikkaustöitä tullaan lisäämään.

Koko maassa päällystettiin kaudella 2013 vain noin 2200 km, kun esim. vuonna 2009 vastaava luku oli 3500 km. Liikenneviraston alustavan perusväylänpidon rahoituksen mukaan vuonna 2017 päällystyspituus olisi enää 1800 km, tavoitetason ollessa 4000 km.

Lisätietoja:

  • Johtaja Anders Östergård, puh. 0295 027 766

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päällystys- ja tie-merkintätöistä:

  • Insinööri Timo Kulmala, puh. 0295 027 729

Alueellista tietoa