Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kesä on otollista aikaa laittaa kiinteistön jätevesiasiat kuntoon (Pirkanmaan ELY-keskus)

Arviolta noin miljoona suomalaista asuu kiinteistössä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien on täytettävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset 15.3.2016 mennessä, joten kiinteistönomistajien on hyvä ryhtyä suunnittelemaan jätevesijärjestelmien uudistamista viimeistään nyt, jotta vältytään hätiköidyiltä päätöksiltä ja ratkaisuilta.

Haja-asutus sijaitsee suurelta osin alueilla, joilla jätevesien vaikutukset näkyvät herkästi pohja- tai pintavesissä. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten omaa lähiympäristöä. Valtakunnallisella jätevesiviikolla 15.-21.4. kiinteistönomistajia kannustetaan suunnittelemaan jätevesijärjestelmien uudistamista hyvissä ajoin ennen vuotta 2016.

Jätevesiviikon aikana järjestetään erilaisia neuvonta-  ja tiedotustilaisuuksia ympäri maata.  Mm. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Attilan toimipisteen aulassa (Yliopistonkatu 38) on jätevesiviikolla infopiste, jossa on jaossa erilaisia esitteitä haja-asutuksen jätevesiasioista. Paikalla on myös tiistaina 16.4. klo 10-14 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n(KVVY) jätevesineuvoja Reetta Toivanen, jolta saa henkilökohtaista neuvontaa oman kiinteistön jätevesiasioissa.  KVVY järjestää myös yhdessä Ekokumppanit klubin kanssa kesämökkiläisten ympäristöillan tiistaina 16.4. klo 18-20 Moreeniassa (Valssipadonraitti 3). 

Kuudennen kerran järjestettävää jätevesiviikkoa koordinoivat ympäristöministeriö sekä Suomen ympäristökeskus. Viikkoon osallistuu mm. yhdistyksiä, yrityksiä ja viranomaisia eri puolelta Suomea.

Haja-asutusalueilla ympäri Suomen on käynnissä kymmeniä neuvontahankkeita. Neuvonnalla pyritään varmistamaan, että kiinteistöjen omistajat saavat luotettavan tiedon siitä, tarvitseeko oman kiinteistön jätevesien käsittelyä parantaa. Neuvontahankkeita on listattu ympäristöhallinnon verkkopalvelun sivulla www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta. Pirkanmaalla puolueetonta ja maksutonta neuvontaa tarjoaa KVVY, jonka neuvontahanketta Pirkanmaan ELY-keskus rahoittaa tänä vuonna 108 000 eurolla. Apua jätevesin käsittelyä koskeviin kysymyksiin saa myös kunnan ympäristötarkastajilta tai rakennusvalvonnasta.

Aina ei tarvita toimia

Jätevesien käsittelyjärjestelmän ei tarvitse täyttää puhdistustasoa koskevia vaatimuksia, jos

  • kiinteistön jätevedet johdetaan tai tullaan johtamaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon
  • kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole
  • kiinteistöllä on velvollisuus hakea ympäristölupa
  • kiinteistöllä vakituisesti asuva(t) kiinteistön omistaja(t) ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011
  • kunta on myöntänyt lykkäystä vaatimusten noudattamisessa vaikea elämäntilanteen vuoksi.

 Lisätietoa:

Pirkanmaan ELY-keskus: Vesihuollon kehittäminen ja rahoitustuki: vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu,  p. 0295 036 337


Alueellista tietoa