Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012 – 2014- hankkeen työt jatkuvat kiintokantojen poistotyöllä Kemijärven Patojärven alueella (Lapin ELY-keskus)

Kemijärven vesistökunnostukset vuosina 2012–2014- hankkeeseen liittyvää kiintokantojen poistotyötä on tarkoitus toteuttaa tämän kevään aikana Patojärven itärannalla. Hanketta koordinoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY- keskus). Hanke toteutetaan yhteistyössä Kemijärven kaupungin ja Kemijoki Oy:n kanssa. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastolta ja valtiolta, Kemijoki Oy:ltä ja Kemijärven kaupungilta.

Kantojen keruu on tarkoitus aloittaa heti vapun jälkeen. Työn toteutus riippuu sääolosuhteista ja rantojen sulamisesta sekä Kemijärven vedenpinnan noususta. Työn aloitus on mahdollista vasta kun rantajää kantojen päältä on sulannut sen verran, että kannot tulevat esille ja työtä voidaan jatkaa siihen saakka, kunnes Kemijärven veden pinta nousee niin ylös, että se estää keruutyön.

Tänä keväänä kantoja on tarkoitus poistaa Patojärven itärannalla, noin 13 kilometrin matkalla. Työ toteutetaan kahdessa vuorossa ja kahdella työryhmällä. Työryhmään sisältyvät kaivinkone, metsätraktori ja mönkijä. Kannot kasataan ranta-alueille ja hävitetään myöhemmin joko polttamalla tai mahdollisesti myös hakettamalla hyötykäyttöön. Kantojen nostotyössä tarvittava konekalusto on kilpailutettu ja urakoitsijoina toimivat Napapiirin Kuljetus Oy sekä Peltoniemen Kone Oy.

Lisätietoja:
Hankinta-alueen esimies Jari Uusitalo, puh. 0295 037 559
Työmaainsinööri Aarre Javarus, puh. 0295 037 337


Alueellista tietoa