Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kaupunkibulevardit vaikuttaisivat koko Helsingin seudun kehitykseen

Uudenmaan ELY-keskus pitää Helsingin yleiskaavaa uutena rohkeana avauksena vastata haasteeseen hillitä yhdyskuntarakenteen hajautumista. Uudessa yleiskaavaehdotuksessa uusien alueiden ja täydennysrakentamisen lisäksi kaikki moottoritiemäiset sisääntuloväylät Kehä I:n sisäpuolella muuttuisivat ns. kaupunkibulevardeiksi. Kaupungin tarkoituksena on vapauttaa rakennusmaata asunnoille ja yrityksille.

ELY-keskus korostaa, että bulevardisointi vaikuttaa koko Helsingin seutuun, sillä bulevardien rakentaminen vähentäisi sisääntuloväylien liikenteen välityskykyä noin puoleen nykyisestä. Bulevardien toteuttamiseen liittyy myös haitallisia vaikutuksia ja suuria epävarmuuksia, muun muassa ruuhkamaksut ovat edellytyksenä bulevardien toteuttamiselle. Siksi kaupunkibulevardit on suunniteltava ja ajoitettava koko seudun näkökulmasta. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon niin liityntä- ja joukkoliikenteen kehitys kuin henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuus.

Bulevardeiksi kaavaillut väylät ovat pääosin valtion hallinnoimia maanteitä, joten väylien muuttamisesta kaduiksi on neuvoteltava liikennehallinnon kanssa.

Uudenmaan maakuntakaavan ohjaava vaikutus on otettava huomioon paremmin

ELY-keskuksen mielestä yleiskaavaehdotus ei noudata Itä-Helsingin merellisten kaupunginosien osalta riittävästi maakuntakaavan sisältöä. Vartiosaareen ja Ramsinniemeen tavoitellut asumisen rakentamistehokkuudet raitiotieyhteyksineen muuttavat alueiden luonnetta niin, että maakuntakaavassa osoitettu viheralueverkosto on uhattuna.

Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Sille on osoitettu niin korkea asuntorakentamisen tavoite, että huvilayhdyskunnan ominaispiirteet, kuten arvokkaiden huviloiden suhde luonnonympäristöön uhkaavat hävitä.

Samoin Melkin saari Länsi-Helsingissä on merkitty yleiskaavassa asuntovaltaiseksi alueeksi, vaikka maakuntakaavassa saari tulisi olemaan pääosin virkistys-, matkailu- ja koulutusalueena sen jälkeen, kun se vapautuu puolustusvoimien käytöstä.

ELY-keskus toteaa myös, että yleiskaava heikentää merkittävästi Vanhankaupunginlahden lintuvesien luonnonarvoja. Viikintien etelänpuoleinen alue tulisi säästää rakentamiselta.

Lisätietoja:

Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin, 0295 021 379

Liikenne: Suunnittelupäällikkö Maarit Saari, 0295 021 341

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Helsingin yleiskaavasta.pdf (390 kt)


Alueellista tietoa