Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Karkunvuoren tunnelin korjaustyöt etenevät aikataulussa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Karkunvuoren moottoritietunnelin tänä kesänä tehtävät korjaustyöt valtatie 9:llä ovat valmistumassa suunnitellussa aikataulussa. Tunnelin sisäpinnan rakenteelliset työt ovat loppusuoralla. Jäljellä olevia työvaiheita ovat muun muassa tunnelin sähkö- ja valaistustyöt, päällystys- ja tiemerkintätyöt sekä kaiteiden asennus.Korjattu Karkunvuoren tunneliputki avataan syyskuun loppupuolella jälleen liikenteelle. Kuluneena kesänä Jyväskylän suunnasta tultaessa liikenteen käytössä työmaan kohdalla on ollut yksi ajokaista, kun taas Helsingistä tultaessa käytössä on ollut kaksi kaistaa. Nopeusrajoitus tunnelityömaan läheisyydessä on alennettu 50 kilometriin tunnissa.

Korjaustöiden aikana liikenteen ruuhkautuminen työmaan kohdalla on ollut ajoittaista – ruuhka-ajan liikennemäärän huipputunteja lukuun ottamatta työ ei juurikaan ole haitannut liikenteen sujuvuutta. Suureen liikennemäärään nähden liikennejärjestelyt ovat kokonaisuutena onnistuneet hyvin, eikä korjaustyömaan ympäristössä ole sattunut merkittäviä liikennevahinkoja.

Korjaushankkeen vaikutuksia ympäristöön on seurattu muun muassa melumittauksin. Rakennustyön aikana tehtyjen melumittausten perusteella työmaa ei ole nostanut ympäristön keskimääräisiä melutasoja. Tunnelitöiden aiheuttama melu on mittausten perusteella ollut vähäistä verrattuna liikenteen meluun tien ollessa normaalissa käytössä.

Lisätietoja hankkeesta saa ELY-keskuksen internet-sivuilta. Hankkeen omilta sivuilta osoitteesta www.ely-keskus.fi/karkunvuori voi myös tulostaa kartan vaihtoehtoisista reiteistä.

Kahdessa vuodessa tunneliin uusi sisäpinta

Kesän aikana tehdyt korjaustyöt ovat kaksivuotisen korjaustyön ensimmäinen vaihe. Karkunvuoren moottoritietunneli valtatie 9:llä Tampereen Itäisellä ohikulkutiellä korjataan kahdessa vaiheessa kesinä 2013 ja 2014, jolloin kummankin tunneliputken sisäpinnan verhousrakenne uusitaan. Työ keskeytetään talven ajaksi, ja tunneli palautuu kokonaan normaalin maantieliikenteen käyttöön ennen ensi keväänä jatkuvaa korjausta ja sen edellyttämiä liikennejärjestelyitä. 

Lisätietoja:

  • Investointipäällikkö Markku Uusitalo, p. 0295 036 308, Pirkanmaan ELY-keskus
  • Työmaapäällikkö Harri Vehola, p. 040 750 8564, Lemminkäinen Infra Oy
  • Työmaapäällikkö Markus Asp, p. 040 572 7911, Normiopaste Oy   

Alueellista tietoa