Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kalakuolemia Etelä-Pohjanmaalla  (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Järvien jäiden sulaessa Etelä-Pohjanmaalla on paikoitellen järvien rannoilla tavattu kuolleita kaloja. Esimerkiksi Jalasjärven Korvajärvellä on kuollut runsaasti siikoja ja Hirvijärven tekojärveltä Seinäjoelta on löydetty kuolleita kuhia. Kalakuolemat ovat todennäköisesti seurausta hapen vähenemisestä järvien syvänteissä pitkään jatkuneen jääpeitteen alla.  Kun loputkin järvet vapautuvat jääpeitteestä, on mahdollista, että kuolleita kaloja löytyy muiltakin järviltä.

Hirvijärven tekojärveä ja muitakin tekojärviä on tänä keväänä uhkaavan tulvatilanteen vuoksi laskettu edellisiä vuosia alemmaksi.   ELY-keskus määrittelee tekojärvien alimman vedenkorkeus vesilain mukaisten lupapäätösten, lumen sisältämän vesimäärän, ennustetun kevättulvan ja vesistöjen veden laadun perusteella.    Tämän kevään tulva oli poikkeuksellisen suuri ja tekojärvien avulla voitiin vähentää tulvavahinkoja.

Järvien happitilannetta on selvitetty viimeksi huhtikuun puolivälissä.  Tällöin Hirvijärven tekojärven happitilanne oli kohtuullisen hyvä, sillä pohjalla oli happea 2,5 mg/l ja pinnassa 6,7 mg/l.  Vesinäytteiden perusteella voitiin yleisesti kuitenkin todeta, että Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan järvien happivarat ovat vähenemässä. Huonoin happitilanne oli näytteenottohetkelle Kivi-ja Levalammen ja Kyrkösjärven tekojärven syvänteissä.    

Edellisen kerran laajempia keväisiä kalakuolemia oli muutamia vuosia sitten, jolloin kaloja kuoli runsain määrin Nurmonjoen latvajärvillä, mm. Kuotesjärvellä ja Iso-Vehkajärvellä. Näidenkin kalakuolemien syynä oli hapen puute.

Lisätietoja:

  • Erikoistutkija Jyrki Latvala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 861
  • Erikoisasiantuntija, vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 919

 


Alueellista tietoa