Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kaksi valtakunnallista hanketta valittiin rahoitettavaksi (ELY-keskus)

​ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 vuonna 2016 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Rahoitettavien hankkeiden valinnasta päätti valintaryhmä, jossa on edustajat kaikista ELY-keskuksista. Hakuun jätettiin yhdeksän hakemusta, joista kaksi valtakunnallisiksi hankkeiksi parhaiten soveltuvaa valittiin rahoitettavaksi. Yksi hankehakemus siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin.

Hakuprosessi käynnistyi syyskuun alussa teemallisella ideahaulla, johon lähetettiin kaikkiaan 55 hankeideaa. Hankeideoista 20 kohdistui elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistaminen ja vientiedellytysten kehittäminen -teemaan ja 35 digitalisaatio palveluiden ja yritystoiminnan kehittämisessä -teemaan.

Nyt valittujen hankkeiden kustannusarviot ja toteutuksen laajuus tarkistetaan suhteessa käytettävissä olevaan rahoitukseen.  Hankekohtaiset kustannusarviot muutoksineen vahvistetaan myöhemmin. Hämeen ELY-keskus tekee hankkeille rahoituspäätökset vuoden 2016 aikana. 

Seuraavat hankkeet valittiin rahoitettavaksi:

 

Virtuaaliluonto

Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailijamääriä suomalaisissa luonto- ja maaseutumatkailukohteissa ja kehittää matkailun digitaalista osaamista Suomessa. Virtuaaliluonto on digitaalinen palvelukokonaisuus, joka yhdistää suomalaisen luonnon vahvuudet ja mahdollisuudet sekä verkossa että matkailukohteessa houkuttelevaksi digitaalisesti elettäväksi ja koettavaksi elämykseksi. Hankkeessa pilotoidaan virtuaalisia, digitaalisia ja "pelillistettyjä" luontoelämyksiä ja kehittävän arvioinnin kautta skaalataan ne valtakunnallisesti siten, että samanlaisen virtuaalisen luontokokemuksen voi kokea luonnossa eri puolilla Suomea.

Hakija: Lahden ammattikorkeakoulu

Yhteistyössä: Itä-Suomen yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Pirjo Räsänen, Lahden ammattikorkeakoulu, p. 044 708 1242, [email protected]

 

Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä - Arktisen ruuantuotannon lisäarvotekijät, konseptointi ja hyödyntäminen vientimarkkinoilla

Hankkeen tavoitteena on kehittää elintarvikealan vientiedellytyksiä rakentamalla arktisuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta kilpailuvaltti suomalaiselle elintarvikeviennille. Hanke kokoaa pohjoiseen sijaintiimme perustuvat ruuantuotannon lisäarvotekijät ja vahvuudet arktisuuskonseptiksi, jota hyödyntäen maaseudulla toimivat maa- ja elintarvikealan yrittäjät voivat erilaistaa tuotteitaan, tehostaa markkinointiaan ja tunnistaa uusia liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä työstetään yrityksille välineitä siihen, miten hyödyntää arktisuutta sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.

Hakija: Luonnonvarakeskus

Yhteistyössä: Ruokatieto Yhdistys ry, Reilua.fi

Yhteyshenkilö: Jaana Kotro, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6703, [email protected]

 

Seuraava hankehakemus siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin:


Finnish food Innovations 2.0 – suomalaisten lisäarvotuotteiden innovointi- ja tuotekehityshanke vientimarkkinoille elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja vientiedellytysten kehittämiseksi 2016–2017

 

Lisätietoja: 

Hämeen ELY-keskus:

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065

asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

 

Hankkeista saa lisätietoja myös suoraan hankkeiden hakijoilta.


Alueellista tietoa