Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kaivosalan toimialaraportti on julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman kaivosalan toimialaraportin mukaan metallien kaivostuotanto on kasvanut viimeiset kymmenen vuotta Suomessa. Tuontia silti tarvitaan, sillä rikasteiden tuotanto ei riitä kattamaan kotimaista kysyntää. Vuonna 2021 metallimalmirikasteita tuotiin Suomeen yhteensä 5 miljoonaa tonnia ja niitä vietiin maasta noin 0,3 miljoonaa tonnia 

Vuonna 2021 Suomessa toimi yhdeksän metallimalmikaivosta ja 26 teollisuusmineraalikaivosta, ja metallimalmia ja teollisuusmineraalia louhittiin yhteensä 47,9 miljoonaa tonnia. Malminetsintä on kaivostoiminnan ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon edellytys ja siihen investoitiin 68,5 miljoonaa euroa vuonna 2021. 

Lue lisää