Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kainuusta ehdolla kuusi aluetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi – kuuleminen 18.1.19.2.2016 (Kainuun ELY-keskus)

Ympäristöministeriö esittää 2010-2015 tehdyn päivitysinventoinnin perusteella valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 183 kohdetta. Kainuusta on ehdolla 6 aluetta: Kajaanista Paltaniemen kulttuurimaisema ja Oulujärven rantaluhdat, Paltamosta Melalahden kulttuurimaisema, Puolangalta Joukokylän ja Kempasvaaran Kainuun vaarakylien maisema-alue, Sotkamosta Vuokatin vaarajono ja rantakylät sekä Naapurinvaaran vaara-asutus, Suomussalmelta Kuivajärven ja Hietajärven vienalaiskylät.

Melalahden kulttuurimaisemaa
Melalahden kulttuurimaisemaa. Kuva Tapio Heikkilä.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 1995 mukaan Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympäristöminiteriön johdolla tehdyn päivitysinventoinnin yhteydessä alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on ollut tarpeellinen, koska edellisen inventoinnin jälkeen maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet ja tietoisuus maisemista on kohentunut.

Tavoitteena edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueilla korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen.

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin ohjeeksi alemmanasteiselle kaavoitukselle. Maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita paikallisen aloitteellisuuden myötä.

Maisema-alueiden maisemanhoidolle tärkeitä ovat myös maatalouden ympäristökorvauksiin liittyvät säädökset sekä erilaiset hankerahoitukset. Maisema-alueiden määrittely toteuttaa Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.

Mielipiteet maisema-alueista 19.2.2016 mennessä

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 saakka. Samassa yhteydessä ympäristöministeriö järjestää sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierroksen. Ministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat esillä ympäristöministeriössä, internetissä (linkki alla), ELY-keskuksissa sekä asianomaisissa kunnissa. Kainuun alueita koskevat kannanotot tulee lähettää Kainuun ELY-keskukseen sähköpostina osoitteeseen kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai kirjepostina osoitteeseen PL 115, 87101 Kajaani.

Kuulemisaineisto:  ym.fi/maisemakuuleminen

Nykyiset kohteet sivulla Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Liisa Korhonen, puh. 029 502 3776, liisa.korhonen(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa