Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kainuun ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausunnon Terrafamen YVA-ohjelman täydennyksestä Sulatto (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut 3.7.2017 lausunnon Terrafame Oy:n toimittamasta Sulatto -nimisestä täydennyksestä.  Sulatto on täydennys Terrafame Oy:n aiemmin toimittamaan YVA-ohjelmaan Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen, josta yhteysviranomainen on antanut lausunnon 1.3.2017.

Hanke koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoisesti kaivoksen sulkemista. Täydennyksessä (VE1c) on esitetty, että pasuton jatkoksi rakennetaan sulatto. Pasutusprosessissa Terrafamen nykyinen tuote nikkelisulfidi käsitellään nikkelioksidiksi. Sulatto jatkojalostaa pasutossa syntyvän nikkelioksidin nikkeli-rautaseokseksi, joka granuloidaan metalliseksi granulituotteeksi (Ni-Fe). Terrafame on täydennyksessään tarkentanut myös aikaisempaa hankekuvausta pasuton ja rikkihappotehtaan osalta sekä muuttanut hankevaihtoehtoja yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta 1.3.2017 antaman lausunnon (tiedote 2.3.2017) perusteella.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman täydennys, Sulatto, on ollut nähtävillä 12.5.2017 – 12.6.2017. Yhteysviranomaiselle toimitettiin arviointiohjelman täydennyksestä 10 lausuntoa sekä 2 erillistä mielipidettä.

Seuraavaksi YVA-menettelyssä edetään selostusvaiheeseen, jossa Terrafame Oy laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. YVA-menettelyä toteutettaessa ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelmasta ja sen täydennyksestä annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä sekä yhteysviranomaisen lausunnoissa esitetyt näkökohdat ja vaatimukset.

Lisätietoa löytyy hankkeen YVA-sivulta:

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, p. 029 502 668, riina.paatalo(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa