Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kaakkois-Suomessa käytössä vähemmän rahaa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on sopinut vuoden 2016 työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan tulostavoitteista ja määrärahoista tänään työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käydyssä neuvottelussa. Neuvottelussa sovittiin hallituskauden strategisista tulostavoitteista seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Hallituksen säästötavoitteiden mukaisesti julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahakehys on laskeva seuraavien neljän vuoden aikana.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus sai julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin 35,8 M€, josta alustavan jaon mukaan palkkatukiin ja starttipäätöksiin käytetään yhteensä 15 M €, ja alueellisen työvoimakoulutuksen hankintoihin 12,5 M€; tästä kotoutumiskoulutuksen osuus on 4,17 M€. Muu osuus määrärahasta käytetään mm. työllisyyspoliittisiin avustuksiin ja TE-palvelujen asiantuntija- ja valmennuspalvelujen hankintaan. Määrärahajako vahvistetaan loppuvuoden aikana yhdessä TE-toimiston kanssa.

 - Kaakkois-Suomen ELY-keskus esitti määrärahakehykseksi oli 41,4 M€, joka sekään ei arviomme mukaan riittäisi ensi vuoden haastavassa työllisyystilanteessa, kertoo yksikön päällikkö Tea Raatikainen.

Määrärahan väheneminen tarkoittaa, että TE-toimistolle hankittavien työvoima- ja TE-palvelujen volyymia joudutaan vähentämään. Määrärahalla tulee kattaa nyt myös arvonlisävero-osuus, joka aikaisemmin maksettiin toiselta valtionhallinnon momentilta. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankintaan vaikuttaa myös se, että ammatillinen tutkintoon tähtäävä koulutus tulee siirtymään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuoden 2018 alussa. Tämä vaikuttaa jo nyt hankittavien työvoimakoulutusten sisältöihin ja kestoihin.

TEM ja OKM ovat tehneet työnjaollista ratkaisua siitä, kuinka koulutusten hankintaan liittyviä tehtäviä hoidetaan jatkossa. Keskeisenä muutoksena on, että tutkintoon johtavat, korkea-asteen tutkinnot sekä perusasteen aikuisille tarkoitettu koulutus sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyvät OKM:n valtionosuusrahalla rahoitettavaksi. Niiden koulutusten osalta, jotka eivät johda tutkintoon, päävastuu on TEM:llä.
 - Tämä vaatii vahvaa ennakointitietoa ja yhteistyötä kaikkien Kaakkois-Suomen toimijoiden kanssa ja edellyttää uusien toimintamallien ja avausten tekemistä koulutussaralla, Tea Raatikainen toteaa.

- ELY-keskus käy neuvotteluja koulutusjärjestäjien kanssa vuoden 2016 sopimuksista ja koulutusten suuntaamisesta määrärahojen varmistuttua tammikuussa 2016, kertoo ELY-keskuksen asiantuntija Jaana Komi. Koulutuksia suunnataan jatko- ja täydennyskoulutukseen ja yhteishankintaan työnantajien kanssa. Uusia ammatillisia perustutkintoja ei pääsääntöisesti aloiteta, mutta meneillään olevat saatetaan loppuun 2017 mennessä.

Haastetta lisää se, että määrärahasta on sidottu jo tämän vuoden puolella 6,3 M€ palkkatukiin.
-Tavoitteemme on ollut tukea kaakkoissuomalaisten työnhakijoiden työllistymistä mahdollisimman etupainotteisesti. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että uusia yrityksiä ja työpaikkoja syntyisi Kaakkois-Suomeen, toteaa Tea Raatikainen.

 

Lisätietoja:
- Työllisyyden, yrittäjyyden ja osaamisen palvelut -yksikön päällikkö Tea Raatikainen, [email protected], p. 0295 024 075
  


Alueellista tietoa