Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt koronarahoitusta eniten ravitsemistoimintaan ja taksiliikenteeseen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Kaakkois-Suomessa ELY-keskusten koronarahoitusta on hakenut tiistaihin 28.4. klo 15 mennessä yhteensä 1034 yritystä. Hakemuksista kohdistuu Etelä-Karjalaan 477 kpl ja Kymenlaaksoon 557 kpl. Haettava euromäärä on ollut yhteensä noin 23,9 milj. euroa.

Kaakkois-Suomessa on tehty yhteensä 190 myönteistä päätöstä maanantaihin 27.4.2020 mennessä. Rahoituksen yhteissumma on 2 040 590 € ja se jakautuu yli 80 toimialalle. Euromääräisesti eniten tukea saaneet toimialat:  Maakunnittain tarkasteltuna tukimäärät ovat samankaltaiset. Etelä-Karjalassa on tehty 104 päätöstä yhteissummaltaan 1 111 290 €. Päätöksistä 84 kpl kohdistuu tilanneanalyyseihin ja 20 kpl kehittämispalveluihin. Kymenlaaksossa on tehty 86 päätöstä yhteissummaltaan 929 300 €. Näistä tilanneanalyysejä on 69 kpl ja kehittämistoimenpiteitä 17 kpl.  

Kaakkois-Suomessa keskimääräinen myönnetty tuki on 10.700 euroa. Tilanneanalyysiä on myönnetty lukumääräisesti enemmän kuin kehittämistoimenpiteitä. " Eniten rahoitusta on myönnetty selkeästi ravitsemistoimintaan ja taksiliikenteeseen, joten rahoitus on kyllä ohjautunut aloille, joihin rajoitukset ovat eniten vaikuttaneet", kertoo johtaja Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. 

Hakemuksia ELY-keskuksiin on saapunut 29.4. klo 12:00 mennessä yhteensä lähes 21 600 kpl, joissa haetun avustuksen määrä on yhteensä n. 603,4 milj. euroa. Saapuneista hakemuksista on käsitelty n. 32 %.

Lisätietoa:
ELY-keskusten koronarahoituksen jakautuminen
ELY-keskusten koronatuet palvelevat useiden toimialojen yrityksiä 
Koronarahoituksen haku- ja päätösmäärät  (päivittyvä tilanne, ely-keskus.fi)

Lisätietoja: Johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 147 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)