Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kaakkois-Suomeen yli neljä miljoonaa yritys- ja ESR-hankerahoitusta (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Rahoitusta koulutukseen ja työllistymisen edistämiseen Euroopan sosiaalirahastosta

Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon myönnettiin tammi-kesäkuussa 2017 yhteensä yli 2,3 miljoonaa euroa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Rahoitettuja ESR-hankkeita on 12 ja ne painottuvat pääosin työkyvyn parantamiseen, työllisyyden kasvattamiseen sekä koulutuksen kehittämiseen.

Työkykyä liikunnalla -hanke pyrkii Imatralla, Kouvolassa ja Lappeenrannassa parantamaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä ryhmässä tapahtuvan liikunnan avulla. Tavoitteena on saada liikkumattomat asiakkaat liikkumaan ennen terveydellisten ongelmien syntyä ja sitä kautta parantaa heidän työllistymisedellytyksiä. NASTA -hankkeen tavoitteena Etelä-Karjalassa on lisätä erityisesti alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden valmiuksia osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä edistää heidän työllistymistään parantamalla osaamista ja työelämävalmiuksia.

KYMIEXACT -hankeen tavoitteena on rakentaa sekä yksilöllistä että yritys- ja teollisuuslähtöistä täsmäkoulutusta logistiikan, biotalouden ja digitalisaation aloille. Alueen koulutustarjoajat toimivat yhdessä tuottaen osaamispolkuja, jotka voidaan henkilötasolla rakentaa eri koulujen tuottamista koulutussisällöistä tarpeen mukaan. Suurimman rahoituksen alueen ESR-hankkeista on saanut Plan B – elämä raiteille -hanke, joka pyrkii toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opintojensa kanssa vaikeuksissa olevien miesten tukemiseen yksilövalmennuksen keinoin. Tavoitteena on lisätä opintojen läpäisyä kehitettävän työvaltaisen tuotantokoulun avulla.

Kasvisruokaa ja valmiuksia kansainvälisille markkinoille yritysrahoituksella

Yritysten kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomessa myönnettiin yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa. Kehittämisavustusta saaneita yrityksiä on yhteensä 17. Rahoitetuissa hankkeissa korostuu kansainvälistyminen ja sitä edistävät investoinnit, tuotekehitys sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen.

Kouvolassa HoviRuoka Oy:n tuotekehityshankkeessa yritys kehittää kasvispohjaisia valmisruokia vientimarkkinoille ja investoi pakastustuotantomenetelmiin. Etelä-Karjalassa suurimman avustuksen on saanut Ruokolahdella toimiva ITA Nordic Oy investointihankkeeseen, jolla haetaan liikevaihdon kasvua. Lappeenrantalaisen Finn-Valve Oy:n hankkeessa yritys kehittää kansainvälistymisvalmiuksiaan ja pyrkii luomaan kontakteja vientimarkkinoinnin pohjaksi. Myös Kotkassa Finarte (India) Oy on saanut rahoitusta kansainvälistymisvalmiuksien ja tulevan kasvun kehittämiseen.

Kehittämisavustusten lisäksi Kaakkois-Suomessa rahoitettiin yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeita yhteensä 460 745 eurolla. Rahoitusta sai 5 hanketta, joista 4 sijoittuu Kymenlaaksoon. Level Up Hub -hankkeessa kehitetään kiihdyttämöohjelma startup-yrityksille Kymenlaaksoon. Kouvola Innovation Oy:n hanke kehittää Kouvolaan kokous- ja tapahtumapalveluita, joka kasvattavat alueen vetovoimaisuutta sekä lisäävät matkailua.

Yritysten konsultointi- ja koulutuspalveluihin määrärahaa on myönnetty Kaakkois-Suomessa 170 300 euroa. Kevään aikana alueella on käynnistynyt kaksi pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille suunnattua koulutusta. Kasvuun johtaminen -koulutukseen osallistui 14 yritystä ja Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen -koulutukseen 10 yritystä.


Kuva 1. Rahoituksen jakautuminen Etelä-Karjalassa, yhteensä 1 112 562 €. Lisäksi Kaakkois-Suomen alueelle on myönnetty 170 300 euroa yritysten kehittämispalveluihin.


Kuva 2. Rahoituksen jakautuminen Kymenlaaksossa, yhteensä 2 812 992 €. Lisäksi Kaakkois-Suomen alueelle on myönnetty 170 300 euroa yritysten kehittämispalveluihin.

 

Etelä-Suomeen yhteensä yli 15 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin tammi-kesäkuussa yhteensä yli 15 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Siitä noin 37,5 % eli 5,7 miljoonaa oli yritysrahoitusta ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli noin 6,6 miljoonaa, Kaakkois-Suomen yli neljä miljoonaa ja Hämeen noin 4,5 miljoonaa euroa. Valtakunnallisiin hankkeisiin, joihin osallistuu toteuttajia Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Kaakkois-Suomesta, myönnettiin rahoitusta lähes 3 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Yritysten kehittämis- ja toimintaympäristöavustusta Etelä-Suomen alueella myönnettiin yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa. Rahoitus on jakautunut tasaisesti kaikille kolmelle alueelle. Kehittämisavustusta sai yhteensä 90 hanketta ja toimintaympäristöavustusta 8 hanketta.

Yritysten kehittämispalveluihin rahaa on sidottu 1 158 250 euroa, josta 364 630 euroa koulutuksiin ja 793 620 euroa konsultointiin. Kevään aikana käynnistyi kaikkiaan kuusi eri koulutusta ja niihin osallistuu 87 kasvu- ja kehittymishaluista pk-yritystä. Suurin osa rahoituksesta kohdistuu Uudellemaalle.

ESR-rahoituksen puolella rahoitettujen hankkeiden teemat jakautuvat tasaisesti kolmelle eri toimintalinjalle. Alkuvuodesta on tehty rahoituspäätöksiä vuoden 2016 loppupuolella päättyneeseen toimintalinjat 4. ja 5. (taulukko alla) kattavan ESR-haun hankkeisiin. Alkuvuodesta 2017 käynnissä ollut toimintalinjan 3 hankehaku on poikinut kesäkuun loppuun mennessä yli 3,5 miljoonaa euroa myönnettyä rahoitusta.


Kuva 3. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle toimintalinjoittain tammi-kesäkuussa 2016.

 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus: Suunnittelija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet


Alueellista tietoa