Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Jyväskylän kaupunki vastaa luonnonsuojeluhaasteeseen

– merkittäviä uusia metsiensuojelualueita Jyväskylään (Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki)

Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt luonnonsuojelualueen perustamispäätöksiä ja ostanut maa-alueita Jyväskylän kaupungilta osana maanomistajille vapaaehtoista METSO-metsiensuojeluohjelmaa. Jyväskylä on samalla vastannut metsiensuojeluohjelman puitteissa esitettyihin vetoomuksiin kuntien omistamien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsäalueiden suojelusta.

"Jyväskylän kaupungin aloitteesta suojellut alueet ovat sijainniltaan, luonnonarvoiltaan ja virkistyskäytöllisesti hyvin merkittäviä. Alueilla on luontopolkuja, ja keskeisen sijainnin vuoksi osaa alueista voidaan käyttää myös koulujen opetuskäytössä. Yksityismetsänomistajapuolella vapaaehtoinen metsiensuojeluteema on saanut hyvän vastaanoton, Keski-Suomessakin jo yli 2 500 hehtaaria yksityismaiden luonnonoloiltaan arvokkaita metsiä on saanut suojeluratkaisun. Upeaa, että kuntakentässäkin vastataan metsiensuojeluhaasteeseen ja osallistutaan metsäluonnon monimuotoisuusarvojen säilyttämistalkoisiin", toteaa ylitarkastaja Auvo Hamarus Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Kaupungin omistukseen jäävinä luonnonsuojelualueina rauhoitettiin ELY-keskuksen päätöksellä yhteensä 64 hehtaaria kahdella eri alueella (Iso-Haapasaari Vaajakosken Haapaniemessä ja Touruvuori Palokassa); lisäksi kaupunki myi valtiolle luonnonsuojelualueiksi kaksi aluetta yhteispinta-alaltaan noin 50 hehtaaria (Vähä-Urtin saari Pohjois-Päijänteellä ja Mustaniemi Kanavuoren Ruokosaaressa). Kaikkiaan suojeluun päätyi siis yli 110 hehtaaria luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita.

Valtion omistukseen tulleet osa-alueet siirretään jatkossa Metsähallituksen Luontopalveluiden hallintaan valtionmaiden luonnonsuojelualueina. Suojeluratkaisut eivät rajoita jokamiehenoikeuksilla tapahtuvaa liikkumista alueilla.

Alueet suojeluun METSO-ohjelman kautta

Suojelupäätökset ovat osa METSO-ohjelmaa (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2016), jonka tavoitteena on turvata metsäluonnon monimuotoisuus. Maanomistajat voivat halutessaan tarjota omistamiaan alueita ELY-keskukselle vapaaehtoiseen suojeluun joko pysyvästi tai määräaikaisesti. Suojeltavat kohteet voidaan myydä valtiolle tai maanomistaja voi halutessaan säilyttää alueen omistuksen itsellään.

Nyt suojellut alueet ovat luontoarvoiltaan hyvin erityyppisiä. Iso-Haapasaaren alue (25 ha) Vaajakoskella on vaihtelevaa kallioista Päijänteen rantamaisemaa, jossa karut männiköt vaihettuvat alavien maastojen vehreisiin lehtometsiin. Alueella on luontopolku ja rantautumispaikalla nuotiokehä.

Touruvuorten alue (39 ha) sijaitsee keskeisellä paikalla Palokan vilkkaiden valaistujen kunto- ja latureittien varrella. Alueen paikoin jyrkkä-piirteisissä järeäpuustoisissa kuusivaltaisissa maastoissa kiertelee menneenä kesänä kokonaan uusittu luontopolkureitti.

Vähä-Urtin (23 ha) sekametsäinen, pitkään metsätalouskäytön ulkopuolella ollut saari sijoittuu Nenäinniemen ja Sippulanniemen kaupungin-osien edustalle, saarella ei ole luonto-opastus- tai virkistyskäyttörakenteita.

Mustaniemen alue (26 ha) Leppälahdessa koostuu alavista kivikkoisista rantametsistä, joilla vallitsevat vanhat lehtipuusekametsät. Mustaniemessä suojeltiin yli kahden kilometrin pituinen rakentamaton rantametsäalue, jolla on erityistä merkitystä uhanalaisten lajien suojelun kannalta. Mustaniemessä ei ole retkeilyrakenteita.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelusuunnittelija Heikki Sihvonen, Jyväskylän kaupunki, p. (014) 266 5176

Ylitarkastaja Auvo Hamarus, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 734

Lisätietoja METSO-ohjelmasta:

Kuvia median käyttöön:

 


Alueellista tietoa