Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Joukkoliikenteessä tapahtumassa suuria muutoksia 1.7.2014 alkaen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)   
 

Joukkoliikennepalveluja säätelevä lainsäädäntö muuttui vuoden 2009 lopussa, jolloin uusi joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus (PSA) tulivat voimaan. Näiden vaikutuksesta joukkoliikenteen järjestämistapa on vaiheittain muuttumassa 1.7.2014 alkaen. Uudistuksen tarkoituksena on avata joukkoliikennemarkkinoita, lisätä kilpailua sekä vähentää julkisen vallan puuttumista markkinoiden toimintaan, ellei se ole tarpeen joukkoliikennepalveluiden määrän ja laadun varmistamiseksi.

Kaupunkiseuduilla muutosten tavoitteena on parantaa liikenteen palvelutasoa. Maaseudulla pyritään säilyttämään nykyiset palvelut. Vähennyksiä on kuitenkin jouduttu tekemään perusteena pääosin vähäinen matkustajamäärä. Valtakunnallisesti tavoitteena on luoda yhtenäinen joukkoliikennekokonaisuus ja pidemmällä aikavälillä kasvattaa matkustajamääriä. Tässä yhtenä osatekijänä oleva valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä (Waltti) on tulossa käyttöön ELY-keskuksen liikenteissä vaiheittain seuraavina vuosina.

Linja-autoliikennemarkkinoiden avaaminen tarkoittaa sitä, että markkinaehtoiseen liikenteeseen vaadittava reitti- tai kutsujoukkoliikennelupa myönnetään kaikille lupaehdot täyttäville hakijoille. Luvat myöntää toimivaltainen viranomainen, joka on kuntien välisessä liikenteessä yleensä ELY-keskus. Matkalippujen hinnan markkinaehtoisessa liikenteessä määrittelee linja-autoyritys. Tähän liikenteeseen ei jatkossa kuitenkaan saa enää ohjata minkäänlaista yhteiskunnan tukea, lipputuki mukaan lukien.

Toimivaltaisen viranomaisen katsoessa, että toimialueelle määriteltyä palvelutasoa ei saavuteta markkinaehtoisesti, voi viranomainen ostaa liikennepalveluja ja määritellä muun muassa sopimusliikenteen matkalippujen hinnan. Nämä hankinnat on kilpailutettava hankintalain ja joukkoliikennelain mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa tuettu, ostettu ja markkinaehtoinen liikenne eriytyvät. Vielä tällä hetkellä yhteiskunnan tukemilla edullisilla lipuilla voi matkustaa pääosassa linja-autoliikennettä. Lippujen kelpoisuuksissa voi kuitenkin tapahtua muutoksia heinäkuun alusta alkaen. Lippujen kelpoisuuden jatkossa voi varmistaa kyseisen liikenteen liikenteenharjoittajalta.

Asiakkaille joukkoliikennejärjestelmän muutokset näkyvät siis vaiheittain 1.7.2014 lähtien. Liikennöitsijät, reitit ja aikataulut saattavat vaihtua. Tietoa yhteysvälien liikenteistä ja mahdollisista uusista aikatauluista liikennöitsijätietoineen löytyy muun muassa Matkahuollon aikataulupalvelusta (www.matkahuolto.fi).

Suurimmat muutokset Etelä-Karjalassa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen liikenteissä muutoksia tapahtuu Kymenlaaksossa sekä Kouvolan että Kotkan seudulla. Suurimmat asiakkaille näkyvät muutokset tapahtuvat kuitenkin Etelä-Karjalassa. Sopimukset Savitaipale-Lemi-Lappeenranta –välin vakiovuoroliikenteestä päättyvät kesäkuun lopussa. ELY-keskus on kuntien välisen liikenteen toimivaltaisena viranomaisena joutunut tarkastelemaan alueen joukkoliikennepalvelujen kokonaisuutta ja suhteuttamaan palveluhankinnat käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tästä johtuen heinäkuun alussa ja edelleen koulujen alkaessa käynnistyvä liikenne eroaa merkittävällä tavalla aiemmasta.

Toinen suuri muutoskohde on Imatra-Lappeenranta -yhteysvälin lähiliikenne. Yhteysväli on liikenteellisesti merkittävä ja siten myös potentiaalinen joukkoliikennematkustuksen lisäämisen kohde. Joukkoliikennepalvelujen houkuttelevuuden lisäämiseksi ELY-keskus teki yhteystyössä alueen kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa suunnittelutyötä, jonka pohjalta uudenlainen aikataulultaan tasavälinen ja reitiltään selkeämpi liikenne aloittaa yhteysvälillä heinäkuun alusta alkaen. Näiden vuorojen lisäksi yhteysvälillä liikennöidään muitakin vuoroja, kuten pitempimatkaisia pikavuoroja.

LiitteetLyhyt esittely Imatra-Lappeenranta –yhteysvälin liikenteestä
                Liikenteen aikataulutuloste

Lisätietoja: joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa puh. 0295 029 348

 


Alueellista tietoa