Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Jätteitä seurataan tiivisti Etelä- ja Länsi-Suomen ELY-keskusten yhteistyönä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on edistynyt Länsi-Suomessa

Länsi-Suomessa on tehty uusia avauksia yhdyskuntajätteen parempaan hyödyntämiseen. Energiana hyödyntäminen tulee tehostumaan, kun Westenergyn jätevoimala otettiin käyttöön viime vuonna Mustasaaressa. Vaasan asuntomessualueella on tehty onnistuneita ratkaisuja, joilla kaasua kerätään energiakäyttöön vanhalta Suvilahden kaatopaikalta. Jätteiden lisäksi yhdyskuntalietteiden hyötykäyttöä on edistetty myös Seinäjoen seudulla vesiensuojeluhankkein ja kampanjalla, jolla tavoiteltiin estää vaarallisten jätteiden päätyminen viemäriverkostoon. Yhdyskuntajätettä muodostui Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 440 kg asukasta kohden vuonna 2011. Siitä hyödynnettiin materiaalina 42 % ja energiana 17 %.

Jätemäärien kartoitus liittyy Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelussa tehtävään väliarviointiin.  Seurannalla etsitään jätealan onnistumisia ja kehitettäviä kohteita. Samalla arvioidaan, kuinka Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 ja Keski-Suomen alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 ovat saavuttaneet tavoitteensa. Väliarvion laatimiseen kutsutaan mukaan asiantuntijoita ja seutunsa tuntevia yhteistyöryhmiä. Arviointi valmistuu loppuvuonna 2013.

Miljoonia tonneja jätteitä menee hyötykäyttöön 

Etelä- ja Länsi-Suomen jäteseurannan alkuvaiheessa on saatu tietoa teollisuuden ja yhdyskuntien jätemääristä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Näyttäisi, että jätteitä saadaan hyötykäyttöön aiempaa paremmin. Teollisuusjätettä meni hyötykäyttöön 2,4 miljoonaa tonnia vuonna 2011 Etelä- ja Länsi-Suomessa. Hyödynnetyistä jätteistä valtaosa oli massa- ja paperiteollisuudesta sekä metalliteollisuudesta.

Yhdyskuntajätteestä tehdään yhä enemmän energiaa. Yhdyskuntajätteistä saatiin hyötykäyttöön 1,1 miljoonaa tonnia vuonna 2011. Pääosa yhdyskuntajätteistä, kuten paperi, kartonki, biojäte ja metalli, hyödynnetään materiaalina. Etelä- ja Länsi-Suomessa on suunnitteilla useita uusia biokaasulaitoksia ja etanolilaitoksia, jotka näyttävät suuntaa uudenlaiseen hyötykäyttöön. Tämän lisäksi sekajätteiden sijoittamisesta kaatopaikoille on siirrytty paljolti jätteenpolttoon.

Tulevaisuuden painopisteet ovat vielä punninnassa

Mihin jätealalla kannattaa panostaa lähivuosina, on vielä arvioinnin alla. Tiukkoja rajapyykkejä jätehuollon tilaksi vuodelle 2020 on asetettu, kuten esim. tavoite hyödyntää yhdyskuntajätteistä 90 %.  Näiden tavoitteiden eteneminen selviää vuoden 2013 aikana, kun ELY-keskusten yhteistyöllä valmistuu jätesuunnitelmien väliarvio. Tällä laajalla, 12 maakunnan kattavalla alueella, tavoitellaan jätteen synnyn ehkäisyä, hyödyntämistä ja suunnitelmallista jätehuoltoa.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun toiminta-alue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten toiminta-alueet. Alueellista jätealan suunnittelua koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • Ylitarkastaja Laura Idström, puh. 0295 027 812 
  • Ylitarkastaja Marketta Kujala, puh. 0295 027 840

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • Ylitarkastaja Mervi Virtanen, puh. 0295 036 011

Alueellista tietoa